Z pôvodného ?ínskeho výrobcu kvalitných smartfónov sa postupom ?asu stal technologický gigant, ktorého portfólio sa plní produktami z rôznych oblastí. ?i u? smart TV, notebooky, inteligentné ?iarovky, alebo vari? ry?e, toto v?etko a e?te viac Xiaomi komer?ne predáva.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi sa za necelých 7 rokov pôsobenia na trhu so smartfónmi dokázalo dosta? do celosvetového povedomia a za?ilo tak ve?mi rýchly rast svojej zna?ky. Minulý rok v?ak spolo?nosti nevy?iel tak, ako by chceli, a preto Lei Jun, CEO Xiaomi, zvolil novú stratégiu. Jeho najnoví?m plánom je pomalý, no stabilný rast zna?ky, ktorú chce postupne globalizova?. V raste popularity spolo?nosti ur?ite pomô?u aj tohtoro?né produkty, ktoré Xiaomi e?te len plánuje predstavi?. Toto je TOP 10 z nich, ktoré by v roku 2017 mohol ??ínsky Apple? prinies? svojim fanú?ikom.

10. Xiaomi Mi Band 3

Tretia generácia najpopulárnej?ieho fitness náramku na svete

Xiaomi Mi Band 3zdroj fotografie: En.miui

Zobrazi? aktuálnu cenu Xiaomi Mi Band 2

Xiaomi s predstavením úplne prvej generácie svojho inteligentného fintess náramku, Xiaomi Mi Band, trafilo do ?ierneho. Netrvalo dlho a Mi Band sa stal najpredávanej?ím fitness náramkom, za ?o v?a?í najmä svojej ve?mi nízkej cene. Minulý rok sme sa do?kali v poradí druhého nástupcu (po Mi Band 1S) tohto ?ikovného gadgetu, ktorý svet ohromil e?te viac. Xiaomi Mi Band 2 za aktuálnu cenu 24 ? ponúka OLED displej, ktorý si fanú?ikovia tak pýtali, sníma? srdcového tepu ?i 20-d?ovú výdr?. O?akáva sa, ?e tretia generácia tohto ?pi?kového náramku, Xiaomi Mi Band 3, bude svetu predstavená v priebehu apríla. Novinka by si mala zachova? v?etky výhody predchodcu, no pribudnú? by mali vylep?ené funkcie pre komunikáciu prostredníctvom náramku. Predpokladaná oficiálna ?ínska cena nemá presiahnu? 199 juanov, ?o je necelých 27 ?.

9. Xiaomi Mi Notebook 2

Za?iatky Xiaomi na trhu s notebookmi

Zobrazi? aktuálnu cenu Xiaomi Mi Air 13

V roku 2016 spolo?nos? Xiaomi oficiálne vstúpila na trh s notebookmi. Ich prvopo?in v podobe Xiaomi Mi Notebook Air v dvoch verziách vyvolal zmie?ané reakcie technologických fanú?ikov po celom svete. Jedni ho milujú, iní zas nenávidia. Dizajnovo pripomínajúc laptopy amerického konkurenta, úplne prvý notebook od Xiaomi ale vôbec nie je zlý. Nieko?ko múch, samozrejme, má, no práve tie by mohla opravi? druhá generácia. Z prvých informácií vieme, ?e Xiaomi Mi Notebook 2 by sa mohol do masovej výroby dosta? v priebehu apríla. Prís? by mal s e?te pevnej?ou a ?ah?ou kon?trukciou, kraj?ím dizajnom, vy??ím výkonom, lep?ou výdr?ou batérie a opä? aj nízkou cenou.

Nenechaj si ujs?
TIP: Recenzia | Xiaomi Mi Notebook Air: Prvý pokus vy?iel na jednotku

8. Xiaomi MiTV 5

Skúsenosti spolo?nosti v oblasti TV po piaty raz

zdroj fotografie: En.miui

Xiaomi je v domovskej ?íne známe aj ako obrovským výrobcom smart TV. Aj pri týchto produktoch spolo?nos? aplikovala svoju agresívnu cenovú politiku a ich inteligentné televízie sa rýchlo stali hitom. Zatia? ?o my mô?eme ?í?anom tieto ?pi?kové kusy techniky zatia? len závidie?, Xiaomi sa u? pripravuje na predstavenie piatej generácie vlastných smart TV. Niet pochýb o tom, ?e opä? prinesú perfektnú výbavu za cenu, ktorú u ostatných výrobcov nenájdeme. Skvelým príkladom je rad televízií Xiaomi MiTV 4, ktoré spolo?nos? svetu prezentovala aj na CES 2017 v januári.

7. Nová biela technika

Roz?írenie portfólia o ?al?ie inteligentné produkty pre domácnos?

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi inteligentnú varnú kanvicu za 52 ?

?ínsky gigant sa tento rok chce presadi? aj na trhu s bielou technikou, kde spadajú prá?ky, umýva?ky riadu ?i chladni?ky. K aktuálnemu vari?u ry?e by sa tento rok mala prida? aj inteligentná chladni?ka, o ktorej sa toho zatia? ve?a nevie. Isté v?ak je, ?e rovnako ako v?etky smart produkty od Xiaomi, aj chladni?ka dostane vlastnú aplikáciu pre smartfóny. Skrz ?u bude? môc? sledova?, ?i má? v chladni?ke dostatok zásob alebo ?i ti e?te zostal ob?úbený nanuk.

6. Tretia generácia ?isti?ky vzduchu

Pre e?te ?istej?í vzduch

zdroj fotografie: Xiaomi

Zobrazi? aktuálnu cenu Xiaomi Mi Air Purifier Pro

Ur?ite vie?, ?e v ?alekej ?íne majú u? dlhodobo obrovské problémy so zne?istením ovzdu?ia. Aj ke? sa ?ínska vláda sna?í o obmedzenie prevádzky tovární, stále to nepomáha a problémy so smogom tak z ?asti rie?ia výrobcovia, akým je Xiaomi. Na svojom domácom trhu u? dlhú dobu ponúka ?isti?ky vzduchu do domácností ?i dokonca áut. Ako takmer ka?dý produkt od Xiaomi, aj tento bol doplnený o inteligentné funkcie a vlastnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej má? nad ?isti?kou vzduchu úplnú kontrolu. ?í?ania tak vo ve?kom tento rok o?akávajú predstavenie tretej generácie ?isti?ky vzduchu do domácností, ktorá by si mala zachova? cenovú dostupnos? a zárove? prinies? e?te ?istej?í vzduch.

5. Prvý smartfón s vlastným procesorom

Po vzore Apple, Samsungu ?i Huawei

zdroj fotografie: Gizmochina

Xiaomi nechce zaostáva? ani v oblasti výpo?tovej techniky a u? dlh?ie má pracova? na smartfóne s vlastným mobilným ?ipsetom. U?iní tak po vzore najvä??ích svetových vývozcov inteligentných mobilných telefónov. Procesor od Xiaomi by mal dosta? názov Pinecone, pri?om jeho základom sa má sta? osem Cortex-A53 jadier rozdelených do dvoch clusterov. Maximálny takt procesora bude zrejme 2,2 GHz a ako grafický ?ip Xiaomi pou?ije Mali-T860. Prvým smartfónom s vlastným procesorom sa má sta? Xiaomi Mi5C, ktorý by mohol by? predstavený u? tento mesiac, prípadne v marci.

4. MIUI 9

Najlep?ia nadstavba Androidu bude e?te lep?ia

Ak by si sa spýtal, na ktorý svoj produkt je spolo?nos? Xiaomi najviac py?ná, odpove? by ur?ite znela MIUI. Nadstavba MIUI bola vôbec prvým produktom, s ktorým Xiaomi vstúpilo na trh. U? v roku 2010 zaujalo u?ívate?ov Android smartfónov po celom a postupom ?asu popularita MIUI neustále rástla. Aktuálne sa radí medzi najprepracovanej?ie u?ívate?ské prostredia, ktoré Android ponúka. Tento rok ?akáme na príchod u? deviatej verzie, MIUI 9, ktorá prinesie najmä novinky v optimalizácii, výkone a výdr?e batérie. Svedkami budeme zrejme aj umelej inteligencie, ktorá sa v najbli??ích rokoch poriadne roz?íri. Projekt MIUI 9 bol spustený u? v novembri minulého roka a prvej komer?nej verzie by sme sa mohli do?ka? v poslednom kvartáli aktuálneho roka.

3. Xiaomi Mi6

Najo?akávanej?í ?ínsky smartfón 2017

zdroj fotografie: Mydrivers

Zobrazi? aktuálnu akciovú cenu Xiaomi Mi5

Xiaomi u? oficiálne potvrdilo, ?e na tohtoro?nom MWC 2017 sa nezú?astní, z ?oho je mno?stvo fanú?ikov sklamaných. Znamená to tie?, ?e na MWC sa neuká?e ani o?akávaný Xiaomi Mi6, tohtoro?ná vlajková lo? spolo?nosti. U? vieme, ?e Mi6-ka bude vybavená najnov?ím Snapdragonom 835, ktorý pre Qualcomm vyrába Samsung. Juhokórejský gigant si ale v?etky doteraz vyrobené kusy bude dr?a? len pre seba, ?o znamená, ?e vlajkové lode ostatných výrobcov budú zrejme predstavené o nie?o neskôr. Uvidíme, ako táto zamotaná situácia nakoniec dopadne. Pred?asne sa hovorí o predstavení koncom marca, prípade v apríli. Cena základného modelu Xiaomi Mi6 má ?tartova? na perfektných 1999 juanoch (270 ?).

Nenechaj si ujs?
TIP: Xiaomi Mi6 bude zrejme menej výkonné ako Galaxy S8 s rovnakým procesorom

2. Xiaomi Mi Note 3

?ínska náhrada za Galaxy Note 8?


zdroj fotografie: Tech.miao

Zobrazi? aktuálnu cenu Xiaomi Mi Note 2

Koncom minulého roka sme sa po 23 mesiacoch kone?ne do?kali nástupcu vôbec prvého phabletu od Xiaomi, Xiaomi Mi Note 2. Najaktuálnej?í model sa sna?í nahradi? u? m?tvy Galaxy Note 7, ktorý ma za sebou ve?mi krátku a nepríjemnú históriu. Mi Note 2 sa len nedávno za?al predáva? v globálnej verzii s plnou podporou slovenských LTE sietí. Jeho cenovka je na ?ínsky smartfón síce trochu vy??ia, no jeho výbava za to stojí. Ve?kým tohtoro?ným prekvapením od Xiaomi by bolo predstavenie Xiaomi Mi Note 3, ktorý by mohol po predchodcovi zdedi? zahnutý displej. O?akáva sa aj 2K rozlí?enie, najnov?í Snapdragon 835 procesor a ?tartovacia cenovka na úrovni 3000 juanov (405 ?).

1. Xiaomi Mi MIX 2

Pokra?ovanie v revolúcii

Zobrazi? aktuálnu cenu revolu?ného Xiaomi Mi MIX

Xiaomi v roku 2016 v?etkým ukázalo, ako sa zakon?uje rok vo ve?kom ?týle. Niet pochýb o tom, ?e Mi MIX bol najvä??ím minuloro?ným prekvapením pre fanú?ikov. Revolu?ný takmer bezrámikový displej spôsobil o?ia? nielen medzi samotnými prívr?encami zna?ky, ale aj medzi výrobcami. Najvä??ie svetové mená chcú taktie? za?i? podobnú slávu, akú za?il ?ínsky gigant a nieko?ko z nich u? pripravuje podobné zariadenia. Xiaomi Mi MIX 2 by bol perfektným zav??ením ?al?ieho roka a je dos? mo?né, ?e Xiaomi na konci roku 2017 aj nie?o nové predstaví. Zachova? by si mal prémiovú keramickú kon?trukciu a displej príde s e?te ten?ím rámikom. Dúfame, ?e výrobca zapracuje aj na fotoaparáte, ktorým sa Mi MIX chváli? zrovna nemô?e.

Nenechaj si ujs?
TIP: Recenzia | Xiaomi Mi MIX: Dámy a páni, privítajte budúcnos? smartfónov

Na ktoré tohtoro?né zariadenie od Xiaomi sa najviac te?í? ty?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
21%
Páči sa mi to
71%
Chcem to
7%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]