V poslednom období sa o Tesle a jej modeloch elektrických vozidiel dozvedáme mno?stvo ú?asných informácií. Niet sa ?omu ?udova?, ve? je pod taktovkou jedného z najvä??ích inovátorov svojej doby – Elonom Muskom.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

A ani najnov?ie informácie nebudú o ni? menej prekvapivé. In?inieri tímu Tesla sa toti? pochválili výsledkami crash testov svojho SUV-?ka – Modelu X. Pod?a nich je práve Model X neohrozene najbezpe?nej?ím SUV na svete. Za výsledky testov je zodpovedná americká NHTSA, ktorá ohodnotila Model X piatimi hviezdi?kami vo v?etkých kategóriách a dokonca aj podkategóriách. Ten sa tak stal vôbec prvým SUV-?kom s takýmto skvelým hodnotením. Výsledné dáta z testov navy?e ukázali, ?e pravdepodobnos? zranenia posádky je najni??ia, akú kedy v tomto segmente zaznamenali. Z pomedzi v?etkých vozidiel, ktoré NHTSA testovala, mala ni??iu pravdepodobnos? zranenia posádky u? len Tesla Model S.

Pod?a in?inierov Model X dosiahol oproti vozidlám pohá?anými fosílnym palivom lep?ie výsledky aj v?aka jeho ?celo-elektrickej? architektúre a kon?trukcii motora. Pevná batéria, ktorá je namontovaná v podlahe automobilu tak vytvára pevné a stabilné ?a?isko. V?aka tomu má najni??iu pravdepodobnos? prevrátenia. Testy tie? posudzujú ?truktúru vozidla, ktorá musí minimalizova? vniknutie do kabíny a absorbova? to?ko energie, ko?ko je len mo?né. Taktie? testuje bezpe?nostné pásy a airbagy. Celkovo tak existuje v prípade vá?nej nehody 93 % pravdepodobnos?, ?e posádka Modelu X vyviazne bez vá?nych zranení. Slu?né, ?o povie??

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
31%
Páči sa mi to
54%
Chcem to
15%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.