Tak ako vo vesmírnych agentúrach NASA ?i ESA, aj v SpaceX sú nevyhnutné kozmické skafandre. Kozmonauti ich pou?ívajú po?as transportu, ale aj pri vo?nom pohybe vo vesmíre. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Skafander pou?ívaný astronautmi spolo?nosti SpaceX bol v?ak a? dodnes zahalený rú?kom tajomstva. Pred rokom sa síce objavil v celej kráse na fóre Reddit, no nikto oficiálne nepotvrdil, ?e naozaj patrí SpaceX. Zakladate? spolo?nosti, Elon Musk, sa to dnes rozhodol zmeni?. Na svojom Instagrame zverejnil fotografiu skafandra, ktorá jeho vzh?ad oficiálne potvrdzuje. Musk zárove? potvrdil, ?e skafander je funk?ný a bol testovaný dvojnásobným vákuovým tlakom.

Nenechaj si ujs?
Progresívna spolo?nos? SpaceX a jej úspechy, o ktorých sa konkurencii ani len nesnívalo. Toto je na?a budúcnos?

Tento typ skafandra ale nie je vhodný na prechádzanie vo vesmíre. Namiesto toho je ur?ený na transport astronautov v kozmickej lodi Dragon. Jedná sa teda o tlakový skafander, ktorý je ur?ený najmä pre ochranu v prípade, ?e by kapsula stratila tlak. Neskôr ich ale budú pou?íva? aj astronauti NASA, ke? ich SpaceX za?ne vrámci komer?ného programu prepravova? na Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Napriek tomu, ?e pri skafandri je najdôle?itej?ia funk?nos?, spolo?nosti sa podarilo prekvapivo dobre vyrie?i? aj jeho vzh?ad.

Skafander NASA ur?ený pre prechádzku na mesiaci, zdroj fotografie: NASA

Ten toti? vyzerá ako zo sci-fi, no je elegantný a vzdáva hold starým skafandrom, v ktorých boli astronauti NASA na Mesiaci. Zatia? o ?om síce ve?a nevieme, no Musk pris?úbil, ?e nám o ?om v najbli??ích d?och prezradí viac.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.