Elon Musk a jeho spolo?nos? SpaceX nám v poslednej dobe ukazuje neuverite?né výkony na dennom poriadku. Tým najnov?ím mí?nikom je skuto?nos?, ?e po?as uplynulého víkendu sa im podarilo 2 krát úspe?ne pristá? s raketou Falcon 9.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Raketa, ktorá ?tartovala vo ?tvrtok o 16:25 z leteckej základne v Kalifornii vyniesla na obe?nú dráhu presne 10 satelitov. Tie patria komunika?nej spolo?nosti Iridium. Následne raketa pristála na ?peciálnu lo? v Atlantickom oceáne. Elon de? pred tým ale oznámil, ?e pristátie bude náro?né a mô?u ho naozaj výrazne skomplikova? zlé poveternostné podmienky.

 

Sped up version of today’s rocket landing on the Droneship Just Read the Instructions (guess it did)

Príspevok, ktorý zdie?a Elon Musk (@elonmusk),

Ni? z obáv sa v?ak napokon nepotvrdilo, ?ím celá spolo?nos? len preukázala svoju silu a schopnosti vyvarova? sa aj takýmto náro?ným podmienkam. Celkovo to bolo u? 13. úspe?né pristátie rakety, z toho deviate na mori. Posledná verzia rakety Falcon 9 má vylep?ené pristávacie mrie?ky, ktoré pod?a samotného Muska majú vydr?a? nieko?ko letov bez opotrebovania. Po úspe?nom pristáti napísal na svoj Twitter, ?e tieto mrie?ky fungujú e?te lep?ie ako ?akali.

 

Po vyslaní satelitov spolo?nosti Iridium raketa vyniesla na obe?nú dráhu aj prvý bulharský komunika?ný satelit. Falcon 9 znova pristával v Atlantiku, no Musk napísal, ?e toto pristávanie prinieslo men?ie komplikácie. Je vidie?, ?e v tejto rýchlo rastúcej spolo?nosti doká?u zvláda? aj takéto náro?né situácie a zvý?ené tempo im nijak neu?kodilo. Práve naopak, poukazuje na to, ?e SpaceX sa mí?ovými krokmi blí?i k splneniu cie?ov ako napríklad uvedenie rakety do takmer denného vyu?itia.

 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Mário Šimovič
Som mladý chalan, predovšetkým sa venujem aplikovanej informatike a programovaniu, ale taktiež sa zaujímam o technické novinky zo sveta a hudbu. Takisto rád skúšam nové zariadenia a značky z čínskeho trhu.