Európska únia chce opäť upraviť podmienky pre mobilných operátorov a ceny pri poskytovaní dát v rámci členských štátov. Ešte v roku 2018 zaviedla únia jednotné ceny pre volania, SMS správy a dáta vrámci roamingu, ktoré majú byť rovnaké ako v domácej krajine. Nová politika EÚ opäť upraví množstvo poskytovaných dát a ich ceny, ktoré zákazníkov rozhodne potešia, informuje Europa.eu. Od nového roka totiž dostanú v roamingu viac dát.

Európska únia pred časom schválila pravidlá, ktoré regulujú ceny volaní a textových správ vo všetkých členských krajinách. Od mája 2019 máme jednotnú cenu za minútu hovoru a SMS-ky, pričom zmeny tiež určujú maximálnu výšku poplatku, ktorú môžu operátori zákazníkom účtovať. Podľa pravidiel EÚ je roaming v zahraničí dostupný za domáce ceny.

V praxi to znamená, že tí, ktorí občasne cestujú za hranice do iného európskeho štátu, môžu volať, dátovať a posielať správy za ceny ako doma. Tieto pravidlá však nie sú určené na trvalé používanie roamingu v zahraničí. Operátori zákazníkov informujú o prekročení hraníc krajiny a o „politike primeraného využívania roamingu“. V niektorých prípadoch však môžu spoločnosti účtovať po minutí stanoveného objemu dát poplatky za dátový roaming.

Pri nadmernom používaní týchto služieb môže operátor vyhodnocovať spotrebu zákazníka, a to po dobu až 4 mesiacov. Ceny však teraz EÚ reguluje novými pravidlami a výpočtom, ktorý vo výsledku prinesie nižšie sadzby pre celoeurópske dátové služby a viac dát pre zákazníkov operátorov. Jednotková cena mobilných dát v roamingu totiž od nového roka klesá na 3,50 € bez DPH za 1 GB dát (4,20 € s DPH).

S novým rokom príde väčšie množstvo roamingových dát

Spotreba dát v rámci roamingu sa odvíja od samotného balíka, ktorý zákazník u operátora využíva. V ponuke nájdeme aj predplatené karty s kreditom. V takom prípade je operátor povinný zákazníkovi ponúknuť najmenej toľko dát v roamingu, koľko dostaneme zo vzorca, v ktorom predelíme aktuálny kredit na karte pri začatí využívania roamingu maximálnou jednotkovou cenou za dáta (v roku 2020 je to 3,50 € bez DPH). Ak teda niekto začne využívať roaming s 10 € kreditom, bude môcť využiť 2,38 GB dát (s uplatnením jednotkovej ceny 4,20 € s DPH pre rok 2020).

Pri paušáloch môžu zákazníci využívať bez ďalších poplatkov dáta zahrnuté v balíku, ktorý majú u svojho operátora. Pokiaľ však vopred stanovený objem prekročia, budú im účtované poplatky, najviac však maximálna jednotková cena, ktorá je pre budúci rok 3,50 € bez DPH za 1 GB dát. V roku 2019 je to 4,5 € bez DPH/ 1 GB dát.

Pri nízkej jednotkovej cene mobilných dát môže operátor uplatniť limit pre využívanie dát, ktorý sa odvádza od ceny balíka služieb, pričom naň musí byť zákazník upozornený. V takom prípade môže nastať situácia, kedy zákazník dostane v roamingu menej dát ako má v rámci svojho balíka.

Pokiaľ má niekto mobilnú službu zahŕňajúcu veľké množstvo predplatených dát, operátor musí poskytnúť dostatok dát aj v rámci roamingu za domáce ceny. Pri dnešných „neobmedzených“ ponukách operátorov musí zákazník dostať v roamingu minimálne 2-násobné množstvo dát, ktoré dostaneme vydelením ceny za paušál jednotkovou cenou mobilných dát.

Pozor na daň z pridanej hodnoty

Napríklad, ak niekto platí za paušál s neobmedzenými dátami 40 € bez DPH, dostane v rámci roamingu v budúcom roku 22,85 GB dát (počítame s novou cenou 3,50 € bez DPH/ 1 GB). Reálne množstvo dát sa však bude odvíjať od cien so započítaním DPH, tzn., že zákazník, ktorý využíva napríklad paušál za 50 € s DPH dostane v praxi v roamingu 23,8 GB dát.

Nenechaj si ujsť
Stále môžeš platiť poplatky za roaming. Kedy má na to operátor špeciálne právo?

Európska únia však plánuje tento princíp upravovať aj v budúcnosti, kedy sa dočkáme nižších maximálnych cien za dáta. Od 1. januára 2020 tak bude vo vzorci platiť suma 3,50 € bez DPH, pričom do roku 2022 bude v každom prvom mesiaci nového roka vo vzorci cena znížená o ďalších 0,50 €. Netreba však zabúdať, že k tejto sume si budú operátori účtovať aj DPH navyše.

Výsledné ceny vo vzorci sa však môžu do budúcnosti po preskúmaní roamingových trhov ešte prehodnotiť. Roaming za domáce ceny môže zákazník využívať aj v prípade, že cestuje loďou alebo lietadlom v rámci EÚ, no iba keď je pripojený na pozemnú mobilnú sieť. Pri pripojení na satelit sú účtované roamingové poplatky bez maximálnej stanovenej ceny.

Pre prehľad zmien si môžu zákazníci Orangeu skontrolovať množstvo roamingových dát pomocou kalkulačky na webe operátora. Slovenské O2 uvádza množstvo použiteľných dát pre roaming v EÚ priamo pri ponuke paušálov, no zistiť ich môžeš aj v tejto kalkulačke. V prípade Telekomu nájdu zákazníci FUP limit pri roamingových dátach na tomto odkaze. Na webe sú uvedené limity pre rok 2019, avšak operátor už ohlásil aj nové objemy dát platných od 1. januára 2020, ktoré nájdeš v priloženej tabuľke.

 

Upozornenia operátora sa ani pri roamingu nevyplatí ignorovať

Ako už bolo vyššie spomenuté, tak operátori môžu sledovať spotrebu zákazníka po dobu 4 mesiacov. Operátori majú vo svojich ponukách niekoľko roamingových balíkov, ktoré sa oplatí využiť v prípade prečerpania predplatených dát. Pre niekoho sa môžu zdať ponúkané roamingové balíky drahé, no je potrebné si uvedomiť, že tieto regulácie prispejú každým rokom k tomu, aby to bolo pre koncového zákazníka čo najvýhodnejšie.

V každom prípade sa balíky jednoznačne oplatí využívať až vtedy, keď si zo svojho základného balíka vyčerpáš všetko, čo si mal vyhradené pre zahraničie. O tejto skutočnosti ťa však vždy tvoj operátor musí upozorniť, takže budeš mať dostatočne dlhý čas na to, aby si zareagoval. Ak túto informáciu riešiť nebudeš, tak sa s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhneš účtovaniu dodatočných poplatkov, ktoré v konečnom dôsledku môžu vyjsť naozaj draho.

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie informácie zo sveta technológií

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.

Operátori