Európska únia skoncovala s poplatkami za roaming a zaviedla pravidlá, ktoré majú zákazníkom operátorov garantovať ceny za služby v zahraničí ako doma. Do redakcie sa nám však dostali sťažnosti na ďalšie poplatky za dlhodobé využívanie služieb operátorov mimo územia Slovenska. Nariadenie EÚ z roku 2017 so sebou ale prinieslo aj pravidlá, kvôli ktorým môžu byť mnohí zákazníci Telekomu, Orangeu či O2 prekvapení inými roamingovými poplatkami. Ako to teda vlastne je?

Operátori krajín EÚ zastavili účtovanie roamingových poplatkov v zahraničí už pred niekoľkými rokmi. Po zavedení rozhodnutia únie do praxe tak môžu ich klienti volať, smskovať a dátovať aj v iných krajinách EÚ, ale aj v prípade Nórska, Lichtenštajnska či na Islande za ceny ako doma, na Slovensku. Napriek tomu sme sa však stretli so sťažnosťou zákazníka Orangeu, ktorý nás informoval o dodatočných poplatkoch za roaming. Môže teda operátor účtovať roamingové poplatky aj napriek tomu, že ich EÚ zrušila?

Politika operátorov môže prekvapiť nejedného zákazníka

V takomto prípade hraje kľúčovú úlohu „primerané využívanie roamingu“, podľa ktorého sa môže operátor rozhodnúť, že po nedodržaní pravidiel naúčtuje zákazníkovi dodatočné poplatky. Operátori by však mali klientov informovať o každom prekročení hraníc, kedy začínajú využívať roaming, pričom by medzi informáciami nemali chýbať práve podmienky primeraného využívania tejto služby v zahraničí. Používanie telefónu mimo hraníc SR je totiž vymedzené a po prekročení dĺžky pobytu môže mobilný operátor za využívanie roamingu účtovať poplatky.

Zobraziť celú galériu (2)
Pixabay (Úprava redakcie)

Výška týchto poplatkov je však obmedzená v rámci „politiky primeraného využívania,“ píše sa na stránke Europa.eu. Nanešťastie, zrejme nie sú s takýmito podmienkami mnohí zákazníci oboznámení a práve kvôli tomu ich môžu upozornenia o ďalších poplatkoch za roaming nepríjemne prekvapiť. Operátori sa však chcú vyhnúť špekulatívnemu konaniu a zabrániť zneužívaniu pravidiel. Rovnako tak môžu zaviesť obmedzenia na objem dát, no objem volaní a SMS správ nie je počas roamingu obmedzený. Ďalšie využívanie služieb v zahraničí závisí aj od zmluvy s operátorom či predplatenej karty.

Operátori sú podľa pravidiel EÚ v práve

V prípade sťažnosti zákazníka Orange  však práve ide o prípad, kedy môže operátor účtovať dodatočné poplatky za nedodržanie podmienok „primeraného využívania roamingu“. Orange, Telekom a O2 totiž využívajú túto politiku, v ktorej môžu počas 4 mesiacov sledovať využívanie služieb zákazníkom v zahraničí a krajinách EÚ. Práve tu sa teda dostávame k akémusi „problému“, o ktorom mnohí nie sú informovaní. Formulácia podmienok primeraného využívania roamingu znie podľa EÚ nasledovne:

„V rámci politiky primeraného využívania môže operátor monitorovať a kontrolovať vaše využívanie roamingových služieb počas obdobia 4 mesiacov. Ak ste počas tohto obdobia boli v zahraničí dlhšie ako doma A ZÁROVEŇ vaše používanie roamingu prekračuje domáce používanie, operátor vás môže kontaktovať a požiadať o objasnenie vašej situácie. Máte 14 dní na to, aby ste sa dohodli.“ 

Po prekročení dĺžky obdobia má operátor právo zaúčtovať zákazníkovi nadštandardné poplatky za využívanie roamingových služieb, ktoré sú stanovené jednotným cenníkom. V prípade, ak Slovák pracuje v zahraničí, môže si zakúpiť SIM kartu od niektorého z tamojších, ale aj domácich operátorov na Slovensku. Ak sa aspoň raz denne pripojí na sieť slovenského operátora, bude toto pripojenie považované za kvázi „pobyt v krajine“, kde uzavrel zmluvu s operátorom, teda aj na Slovensku. 

Všetci spomínaní operátori pritom informujú o primeranom využívaní roamingu aj na oficiálnych webových stránkach. Podľa Europa.eu tiež môžu uplatniť už spomínané poplatky za porušenie týchto pravidiel.

Roamingové poplatky pri porušení pravidiel (ceny bez DPH): 

 • 0,032 € za minútu hovoru
 • 0,01 € za SMS
 • 4,50 € za 1 GB dát (strop v roku 2019)

Roamingové poplatky pri porušení pravidiel v sieti Orange:

 • Volania- odchádzajúce hovory 0,038 €/min.
 • SMS 0,012 €/SMS
 • Dáta 0,0054 €/MB

Takto definuje politiku primeraného roamingu Orange:

„Orange Slovensko vám môže účtovať roamingové príplatky v prípade, ak ste za posledné 4 mesiace strávili v krajinách EÚ, Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku viac ako 50 % času a zároveň ste v týchto krajinách spotrebovali viac ako 50 % odchádzajúcich minút, SMS alebo dát. Po uplynutí 4 mesiacov budete upozornený SMS správou o zmene vášho správania.

Ak sa však do 14 dní od doručenia SMS správy nič nezmení, bude vám účtovaný roamingový príplatok za službu, kde porušenie nastalo. Vašu aktivitu vyhodnocujeme vždy za posledné 4 mesiace. V prípade, že sa vrátite na Slovensko a strávite na Slovensku viac ako 50 % času a/alebo spotrebujete viac ako 50 % minút, SMS alebo dát, Orange Slovensko vám prestane účtovať roamingový príplatok.“

Roamingové poplatky pri porušení pravidiel v sieti Telekom:

 • Volania – odch. hovory 0,038 €/min.
 • Volania – prich. hovory 0,01092 €/min.
 • SMS 0,012 €/SMS
 • MMS 0,007 €/MMS
 • Dáta 0,0054 €/MB

Telekom môže účtovať poplatky za porušenie politiky primeraného roamingu v týchto prípadoch: 

 • Zákazník za posledné 4 mesiace strávil v krajinách EÚ, Nórsku, Islande, Lichtenštajnsku, Monaku a Andore viac ako 50 % času a zároveň spotreboval v týchto krajinách viac ako 50 % minút, SMS, MMS alebo dát.
 • Po 4 mesiacoch bude zákazník upozornený SMS správou. Ak sa do 14 dní od doručenia SMS správy správanie zákazníka nezmení, bude mu k jeho spotrebe minút, SMS, MMS alebo dát účtovaný roamingový príplatok
 • Správanie zákazníka sa vyhodnocuje vždy za 120 predchádzajúcich dní. Ak sa zákazník, ktorý platí roamingový príplatok, vráti na Slovensko a za posledných 120 dní strávi na Slovensku viac ako 50 % času a spotrebuje viac ako 50 % minút, SMS, MMS alebo dát, Slovak Telekom mu prestane účtovať roamingový poplatok.

Roamingové poplatky pri porušení pravidiel v sieti O2:

 • 0,0384 € za min. odchádzajúceho hovoru
 • 0,01296 € za min. prichádzajúceho hovoru
 • 0,012 €/SMS
 • 0,0054 € za MMS alebo za MB

Takto definuje politiku primeraného roamingu O2:

„V celej EÚ využívate dáta vo veľkosti objemu vášho O2 Paušálu bez akýchkoľvek príplatkov. Aby sme však zabránili zneužívaniu alebo neobvyklému používaniu EÚ Roamingu na iné účely ako pravidelné cestovanie, môžeme vám pri prekročení stanovených limitov alebo pri nedodržaní zásad primeraného využívania účtovať k domácim cenám roamingové príplatky vo výške nepresahujúcej 0,0384 € za minútu odchádzajúceho hovoru, 0,01296 € za minútu prichádzajúceho hovoru, 0,012 € za SMS a 0,0054 € za MMS alebo za MB.

K zneužívaniu a neobvyklému používaniu EÚ Roamingu dochádza najmä vtedy, ak vaša spotreba v krajinách EÚ alebo váš pobyt v týchto krajinách v sledovanom období prevláda nad domácou spotrebou a pobytom v domácom štáte. Pred uplatnením akéhokoľvek roamingového príplatku vás vopred informujeme, takže vás na vašich cestách nič neprekvapí.

Slovenský operátor 4ka ale neuplatňuje politiku primeraného roamingu a jeho klienti tak môžu využívať služby v krajinách EÚ za domáce ceny, teda za 4 centy za 1 minútu volania a SMS správu a len 1 cent za 1 MB dát. Treba však poznamenať, že ceny za roamingové služby mimo krajín EÚ môžu byť omnoho vyššie a každý operátor si môže účtovať vysoké poplatky podľa jednotlivých zón.

Ako sa jednoducho vyhnúť prekvapivým upozorneniam?

Problémom však môže byť aj účtovanie roamingových poplatkov pri cestovaní loďou alebo lietadlom. V prípade, ak je pripojenie poskytované cez satelitné služby a telefón nie je pripojený k pozemným sietiam, môže operátor prekvapiť zákazníka poriadne vysokým účtom. V tejto situácii totiž neplatia cenové stropy a za využívanie služieb cez satelitné systémy bývajú poriadne vysoké faktúry.

Zobraziť celú galériu (2)
Pixabay (úprava redakcie)

Vyhnúť sa podobným problémom je možné tým, že sa Slováci informujú pred cestou do zahraničia u svojho operátora, ktorý mu poskytne všetky potrebné informácie o využívaní jeho služieb v krajinách EÚ, ale aj mimo nich. Týmto jednoduchým krokom sa tak dá predísť prekvapeniam v podobe vysokej faktúry alebo SMS správam o porušení primeraného používania roamingu.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom