Po príchode Windowsu 10 boli pou?ívatelia nesmierne pote?ení, ke??e softvérový gigant sprístupnil prechod na kompletne nový opera?ný systém úplne zadarmo. Táto politika ho síce stála nieko?ko desiatok miliónov dolárov na akciách, av?ak Microsoft ukázal svoju pravú marketingovú a produktovú silu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

S odstupom ?asu v?ak chce gigant výraznej?ie zasiahnu? do pou?ívate?ského zá?itku. U? ur?ite tu?í?, ?e to neve?tí ni? dobré. Jednému pou?ívate?ovi sa po?as be?nej práci v systéme objavila reklama priamo v Prieskumníku súborov. Reklama sa týka vlastnej cloudovej slu?by OneDrive, na ktorú chce Microsoft naláka? ?o najviac pou?ívate?ov. V tejto reklame je ale vyobrazená akcia na dve slu?by, konkrétne na kancelársky balík Office 365 a 1 TB úlo?isko vo OneDrive za 6,5 ?, ?o rozhodne nie je zlá ponuka.

zdroj fotografie: Extremetech

Reklamy vo Windows 10 v?ak touto cestou ani z?aleka nekon?ia. Pou?ívatelia u? dávnej?ie hlásia otravné reklamy na uzamykacej obrazovke, vyskakovacie okná na propagáciu prehliada?a Edge ?i v neposlednom rade dokonca aj reklama na nákupného asistenta priamo v konkuren?nom Google Chrome. Pre tieto otravné vyskakovacie reklamy na??astie existuje mo?nos? ich vypnutia v nastaveniach, ?ia?, pre najnov?iu reklamu v Prieskumníku to u? také ru?ové nie je.
zdroj fotografie: Extremetech

Nenechaj si ujs?
Desktopové po?íta?e sú kone?ne cool!

Aj ke? sme mo?no dostali Windows 10 zadarmo, jeho pou?ívaním platíme minimálne za jednu licenciu. Nie je tak ve?kým prekvapením, ?e Microsoft chce vy?a?i? ?o najvä??ie zisky aj formou takýchto reklám, ktoré vlo?í priamo do najpou?ívanej?ích ?astí systému. O nieko?ko mesiacov tak mo?no bude tento populárny opera?ný systém pre?pikovaný rôznymi reklamami, no skuto?ne by sme boli ve?mi rady, ak sa táto nepríjemná prognóza nenaplní.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
38%
Neznášam to
50%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]