Postupom ?asu a vývojom techniky sa desktopové po?íta?e za?ali výrazne meni?. Hardvérovú výbavu nie je nutné umiestni? do ve?kej skrine. V?aka najnov?ím technológiám je mo?né vyrába? nový typ tzv. All-In-One po?íta?ov. Tie sa postupne stávajú ?oraz populárnej?ie a výkonnej?ie. Tento rok sa aj spolo?nosti HP a Dell rozhodli predstavi? svoje nové kúsky z tohto segmentu po?íta?ov, ktoré sú naozaj úchvatné.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V dne?ných d?och konkuruje desktopovým po?íta?om mnoho zariadení a ich najnov?ím rivalom sú nové All-In-One po?íta?e. Tie kombinujú vysoký výkon v kompaktnom prevedení. Ostrie?aným hrá?om v tomto segmente po?íta?ov je samozrejme aj Microsoft. Jeho najnov?í výtvor, Microsoft Surface Studio, obsahuje obrovský 28″ displej. Spolo?nos? týmto zariadením v podstate za?ala meni? poh?ad, akým po?íta?e vnímame. Surface Studio je úchvatným výsledkom spojenia funk?nosti, dizajnu a výkonu.

zdroj fotografie: HP

Ka?dý, kto mal tú ?es? s týmto po?íta?om pracova? rozhodne neodchádzal sklamaný. Segment All-In-One po?íta?ov sa v?ak stále rozrastá. V tomto roku svojimi kúskami do tohto segmentu prispeli aj spolo?nosti HP a Dell. Tie predstavili svoje najnov?ie kúsky, ktoré doká?u ohromi? u? jediným poh?adom. Oba modely sú jedine?ným spojením moderného dizajnu, pri?om do vienka dostali hne? nieko?ko skvelých funkcií. Po?me v?ak o týchto novinkách zisti? ?osi viac. Na mu?ku si najprv vezmeme najnov?í kúsok z dielne spolo?nosti HP. Tá v tomto roku predstavila model ?Envy Curved All-in-One 34?.

zdroj fotografie: HP

Nenechaj si ujs?
GeForce GTX 1080 Ti je najvýkonnej?ia komer?ne predávaná grafická karta na svete

U? samotné ?íselné ozna?enie v názve napovedá, ?e sa jedná o ve?kos? uhloprie?ky monitora. Táto zakrivená kráska má uhloprie?ku 34″ s pomerom strán 21:9, pri?om ju výrobca umiestnil na masívny podstavec. Práve podstavec je k?ú?ovou ?as?ou celej novinky, preto?e sa v ?om nachádza hardvérová výbava, ktorá skvelo poslú?i aj pri náro?ných operáciách. Zárove? v?ak podstavec vytvára dojem, akoby sa monitor nad ním vzná?al. Úchvatná zakrivená obrazovka vtiahne do deja ka?dého pou?ívate?a, ?i u? ide o pozeranie filmov, alebo hranie hier. Novinka od spolo?nosti HP v?ak v sebe skrýva omnoho viac funkcií, akoby si ?akal.

zdroj fotografie: HP

Detailné ?pecifikácie HP Envy Curved All-in-One 34:

 • 34″ uhloprie?ka displeja s rozlí?ením 3440 x 1440 pixelov
 • Procesor Intel Core i5/i7
 • 8/16 GB RAM
 • 1 TB HDD alebo 256 GB SSD+1 TB HDD
 • Grafická karta AMD Radeon RX 460
 • 4 x USB 3.0
 • HDMI, ?íta?ka SD kariet, bezdrôtové nabíjanie pre smartfóny
 • Cena 1650 – 1887 ?

Medzi tie najlep?ie patrí koliesko s dotykovým ovládaním hlasitosti umiestnené na pravej strane podstavca. V ?avej ?asti vrchnej plochy sa dokonca nachádza bezdrôtová nabíja?ka pre smartfóny a tento 34″ obor si dojem vylep?uje aj vysúvacou webovou kamerou. Pokia? nie je vyu?ívaná, je skrytá v útrobách monitora. HP skombinovalo svoje doteraj?ie skúsenosti s týmito typmi po?íta?ov a uznávame, ?e vytvorilo úchvatný kúsok, ktorý nadchne aj náro?ného pou?ívate?a. Ako je v?ak na tom jeho konkurencia od spolo?nosti Dell?

zdroj fotografie: Dell

Posledná novinka spolo?nosti Dell nesie ozna?enie XPS 27. Svojim dizajnom a spracovaním v?ak pripomína skôr po?íta?e iMac od Apple. Dell XPS 27 sa v?ak od iMacu výrazne lí?i v iných oblastiach. Medzi ne patrí 4K rozlí?enie a pre dokonalý zvukový zá?itok implementoval výrobca do svojej All-In-One novinky aj audio systém, ktorý kombinuje a? 10 reproduktorov. Ve?kos? uhloprie?ky monitora sa zastavila na 27″, ?o je o trocha menej ako pri modeli od spolo?nosti HP.

zdroj fotografie: Dglte

Nenechaj si ujs?
Dell premenil jeden z najlep?ích Windows notebookov na hybrid. Privítaj Dell XPS 13 2-in-1!

Na oplátku v?ak displej ponúka takmer dokonalý obraz, ktorý je jasný a ostrý. Výrobca tvrdí, ?e obrazovka doká?e zobrazova? a? 100 % z farebného priestoru Adobe RGB. Táto vlastnos? príde vhod najmä pri profesionálnej práci s fotografiami a grafikou. Obe novinky priná?ajú moderný dizajn v jedine?nom prevedení, ktoré skrýva skvelú hardvérovú výbavu. No ani tieto zariadenia bohu?ia? nie sú bezchybné.

Detailné ?pecifikácie HP XPS 27:

 • 27″ uhloprie?ka displeja s rozlí?ením 3840 x 2160 pixelov
 • Procesor Intel Core i5 6. generácie/Intel Core i7
 • 8/32 GB RAM
 • 1 TB HDD alebo 2 TB HDD+32 GB SSD
 • Grafika Intel HD 530/AMD Radeon R9 M485X 4GB
 • 5 x USB 3.0
 • Port pre HDMI, monitor, ?íta?ka SD kariet
 • Cena 1415 – 2548 ?


zdroj fotografie: Dglte

Medzi ich najvä??ie neduhy patrí hluk ventilátorov pri vy??om za?a?ení. Dell XPS 27 trpí tie? nedostato?ným výkonom po grafickej stránke. Ten nie je úplne prispôsobený pre 4K rozlí?enie monitora. Obom po?íta?om pri reprodukcii hudby chýbajú basy, ?o pou?ívate?a donúti dodato?ne pripoji? subwoofer. Spolo?nosti v?ak pri návrhu po?íta?ov u?etrili peniaze aj na príslu?enstve. Jedná sa hlavne o klávesnice a my?i, ktoré sú vzh?adom na vysokú cenu zariadení ve?mi nekvalitné. Po kúpe hociktorého z týchto All-In-One po?íta?ov tak bude zrejme povinnos?ou zaobstara? si aj kvalitné príslu?enstvo.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
56%
Páči sa mi to
22%
Chcem to
11%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
11%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]