Qualcomm Snapdragon 820 jednoznačne ovládol smartfónový priemysel

banner-mi5
V týchto d?och sa v Pekingu koná konferencia GMIC 2016, ktorá sa zaoberá mobilnými technológiami. Medzi v?etkými diskutovanými témami vyniká najnov?í procesor Snapdragon 820 od amerického Qualcommu.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Pod?a ?tatistiky spolo?nosti sa v sú?asnosti vyvíja viac ako 100 technologických produktov s procesorom Snapdragon 820, pri?om nejde len o smartfóny, ale portfólio zariadení dop??ajú tablety, drony a zariadenia na virtuálnu realitu. Momentálne sa na trhu nachádza len pár zariadení, ktoré pohá?a Snapdragon 820, no trend jeho implementovania do rôznych zariadení má stúpajúcu tendenciu.

Xiaomi Mi5 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

snapdragon 820 VR


Ka?dý výrobca chce pri vyvíjaní nových produktov pou?i? len tie najlep?ie komponenty a Snapdragon 820 takým nepochybne je. V druhej polovice tohto roka sa pod?a slov viceprezidenta spolo?nosti Qualcomm do?káme okrem smartfónov aj mno?stva VR zariadení so Snapdragonom 820, v budúcnosti by mohol by? dokonca predstavený aj koncept inteligentného auta. Vyzerá to tak, ?e druhá polovica roka bude z h?adiska nových výkonných zariadení zaujímavá. Te?íte sa? My áno!

snapdragon 820 smartcar

Zdroj: Gizmochina.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]