Samsung sa po úspe?nom predstavení Galaxy S8 a Galaxy S8+ pripravuje na ?al?ie. Tentoraz pôjde o ve?mi o?akávaný phablet Galaxy Note 8, od ktorého sa o?akáva, ?e napraví po?ramotenú poves? tejto série.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V poslednom období sme mali mo?nos? vidie? mnoho únikov a renderov tohto dlho o?akávaného phabletu. V súvislosti s tým sa na Twitteri objavili fotografie prednej strany . Tie nazna?ujú podobný dizajnový jazyk ako je to v prípade modelov Galaxy S8 / S8+. Note 8 by mohol by? pod?a najnov?ích informácií predstavený u? 23. augusta. To je o nie?o skôr, ne? sa o?akávalo, za ?o vraj mô?u najmä poklesy predajnosti aktuálnych vlajkových modelov.

Rovnaká chyba, no v praktickej?om prevedení?

Samsung v?ak v súvislosti s týmto urobil men?iu zmenu, a to takú, ?e sníma? oddelil od fotoaparátu duálnym LED bleskom. Tieto rendery teda mô?u poskytnú? predstavu o tom, ?o mô?eme od tohto high-end phabletu o?akáva?. Názory na cenu Note 8 sa lí?ia, a tak ur?ite o?akávaj cenovku niekde na úrovni 800 a? 900 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
56%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
11%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.