O spolo?nosti DJI po?ul sná? ka?dý poriadny nad?enec technológií. Tento výrobca známy preva?ne z oblasti komer?ných dronov má medzi fanú?ikmi skuto?ne re?pektované renomé. Jeho drony sú tak v h?adá?iku mnohých pou?ívate?ov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

U? nieko?ko mesiacov operuje na trhu úspe?ný model Phantom 4, ktorý sa svojimi vlastnos?ami zara?uje skôr do kategórie profesionálnych kúskov, no cenou je to stále relatívne rozumná kúpa. Po dizajnovej stránke sa od svojich predchodcov výrazne nelí?i, av?ak ponúka inovácie na tých správnych mietach. Tie sa týkajú najmä lep?ej stability vo vzduchu ?i vylep?enej manévrovate?nosti v zú?ených priestoroch. Mô?e? si dokonca vybra? z viacerých leteckých re?imov v závislosti od situácie, ktorú chce? natá?a?.

Phantom 4zdroj fotografie: DJI

Kúpi? DJI Phantom 4 v európskom sklade za 893 ?
Kupón YZHRM5063UK

Aby si vo vzduchu vydr?al ?o najdlh?ie, DJI pred??ilo maximálnu dobu letu a? na 28 minút, pri?om batéria má kapacitu 5350 mAh. Samozrejme, jednou z najhlavnej?ích vlastností je kamera. Tá sa nachádza vo vstavanom gimbale a 12 MPx sníma? doká?e nahráva? v ?pi?kovom 4K rozlí?ení pri 30 fps. V?aka rôznym inteligentným leteckým pomôckam si s tým dronom doká?e perfektne zalieta? aj menej skúsený pou?ívate?. Maximálna rýchlos? dosahuje pribli?ne 45 km/h.

Phantom 4zdroj fotografie: DJI

V?aka oficiálnej aplikácii pre smartfóny a tablety, ktorú nájde? v Obchode Play / App Store, bude? ma? preh?ad o v?etkých atribútoch po?as letu, respektíve obrazovka tvojho zariadenia potom poskytne ?iví náh?ad toho, ?o práve vidí kamera na drone. V balení dostane? náhradné vrtule, ovláda?, in?truktá?ne manuálny a kufor, do ktorého dron umiestní? pri prená?aní. No teraz u? k tej parádnej akcii, kvôli ktorej si tu. Be?ná cena Phantom 4 v EU sklade je okolo 1300 – 1400 ?. E-shop TomTop v?ak pri?iel s ponukou, ktorá sa len tak ?ahko neodmieta.

Phantom 4zdroj fotografie: Pinterest

S kupónom YZHRM5063UK aplikuje? obrovskú z?avu 423 ? a vo výsledku ?a teda DJI Phantom 4 vyjde len na 893 ? v európskom sklade, z ktorého nemusí? ráta? s poplatkami navy?e a balík k tebe príde behom pár dní. A úplnou lahôdkou na záver je po?tovné zadarmo. Áno, ?íta? správne, úplne zadarmo. Aj ty si teda presved?ený, ?e ide? do tejto nesmierne lákavej ponuky? Napí? nám do komentárov, aké má? skúsenosti s dronmi od DJI.

Tatko aplikuje? kupón:

zdroj fotografie: Instagram / DJI

Poznámka redakcie: ?lánky ozna?ené ako ?Sponzorované? a publikované autorom ?Inzercia? sú ur?ené na propagáciu aktuálnych zliav a akcií na produkty predávané ?ínskymi e-shopmi. Za predaj nezodpovedáme, len informujeme o akcii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
20%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.