banner-oneplus-3

Ka?dý jeden svetový výrobca tú?i vyrobi? zariadenie, ktoré doká?e, ?i u? na krat?í alebo dlh?í ?as, vládnu? v?etkým ostatným smartfónom. Naposledy sa najviac výkonu podarilo vtesna? do smartfónu OnePlus 3, ktorý vy?e dvoch mesiacov kra?oval v?etkým svojim poddaným v benchmarkovej aplikácii AnTuTu. Tento výkonný prístroj len nedávno predbehol iPhone 7, ktorý ponúkol zdanlivo omnoho viac výkonu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Najnov?ie zariadenie od Applu získalo skuto?ne ohromné skóre 172 644 bodov. Takmer celý technologický svet bol z tohto enormného výsledku nad?ený. Niet sa ?omu ?udova?, ve? konkurencia s opera?ným systémom zeleného robota zaostáva o viac ako 15 000 bodov, ?o rozhodne nie je zanedbate?ná hodnota. Výsledok iPhone 7-ky v?ak ani z?aleka nezaujme tak, ako výsledok neznámeho zariadenia, ktoré teraz pre?lo známym benchmarkom hrubého výkonu. Tomu sa podarilo dosiahnu? masívnych 203 737 bodov, ?o je zatia? najvy??ie dosiahnuté skóre v AnTuTu! Zárove? ide o prvý smartfón, ktorý pokoril magickú hranicu dvestotisíc bodov.

Apple iPhone 7 32GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


O smartfóne s týmto enormným výkonom informoval na svojom Twitter ú?te u?ívate? @Ricciolo, ktorý sa taktie? zmie?uje o pribli?nom dátume uvedenia tejto be?tie. Sta? by sa tak malo v prvom kvartáli roka 2017, kedy by sme teoreticky mohli by? svedkami prvých smartfónov s nadchádzajúcim Snapdragon 830 procesorom. Jeho jadrá majú by? vyrobené doposia? najmodernej?ím 10 nm výrobným procesom, pri?om producentom nového ?ipsetu sa s najvä??ou pravdepodobnos?ou stane kórejský Samsung. Ten by mal práve v prvom kvartáli budúceho roka na trh uvies? svoju najnov?iu vlajkovú lo?, Samsung Galaxy S8. Av?ak, pod?a aktuálnych informácií má by? tento vybavený procesorom vlastnej výroby, nadchádzajúcim Exynosom 8895 s maximálnym taktom a? 3,0 GHz a zbrusu novým grafickým akcelerátorom Mali-G71 GPU.

qualcomm-snapdragon-procesor-oneplus-3

Snapdragon 820 a OnePlus 3

V?etky tieto informácie sú v sú?asnosti v ?tádiu dohadov a ?pekulácií, preto by sme ich mali bra? s men?ou rezervou. Jedno je v?ak isté. Budúci rok naberie pojem ?výkon? v oblasti mobilných technológií opä? nový rozmer a te?i? sa mô?eme na e?te výkonnej?ie smartfóny.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
44%
Chcem to
11%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
11%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]