Minulý rok priniesol opä? nieko?ko zaujímavých noviniek v najprogresívnej?om segmente technologického sveta. Výkon smartfónov sa opä? zvý?il, majú lep?ie fotoaparáty a v niektorých prípadoch aj kraj?í dizajn. No ktorý výrobca dokázal prinies? najlep?í produkt pre ?iroké masy? 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a britskej analytickej spolo?nosti IHS Markit vy?iel zo súboja najlep?ie dlhoro?ný krá? predajov – Apple. V tomto prípade bol ?u?mi najviac kupovaný prekvapivo u? takmer dvojro?ný iPhone 6S, ktorý tak suverénne ovládol rebrí?ek. Vysoký trhový podiel a obrovský záujem fanú?ikov dokumentuje aj zvy?ná ?as? rebrí?ka, ke??e iPhony obsadili v?etky dôle?ité pozície. Nadvládu narú?a a? Samsung Galaxy S7 edge na 5. prie?ke, ktorý si v?ak e?te po?as februára taktie? odniesol jedno významné ocenenie.


zdroj fotografie: IHS Markit

Stal sa toti? celkovo ?Najlep?ím smartfónom v roku 2016?. Ak ?a zaujíma, ako sa spolo?nos? dostala k týmto zaujímavým výsledkom, v zásade zobrala 350 smartfónov a sledovala ich predajné ?správanie? po celom svete. Výsledkom je teda nadvláda iPhonu 6S. Tandem Samsung / Apple v tomto rebrí?ku narú?a a? ?ínske Oppo A53 na ve?mi peknom 7. mieste.

zdroj fotografie: Android Authority

Nenechaj si ujs?
Apple len dnes spravil zásadný krok, ktorý ostatní výrobcovia spravili u? dávno

Samozrejme, tento zoznam má istú výpovednú hodnotu oh?adne najzaujímavej?ích smartfónov na trhu, no rozhodne nie je smerodajný a táto popularita musí by? chápaná v mierne odli?nom smere. Av?ak chceme vedie?, ktorý smartfón z roku 2016 je najlep?í pod?a teba! Ur?ite nám to napí? do komentárov pod ?lánkom.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
10%
Chcem to
10%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
10%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]