OnePlus 5 je v radoch nad?encov smarfónov nesmierne o?akávaný kúsok. ?ínska spolo?nos? láka mnohými zaujímavými vlastnos?ami a po prechádzajúcich vlakových lodiach má na svojej strane obrovské mno?stvo pou?ívate?ov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Stále síce nevieme presný dátum predstavenia, no dostal sa k nám aspo? prvý reálne vyzerajúci render smarfónu. Fotografia pochádza od dôveryhodného zdroja, ktorý mal mo?nos? vidie? nejakú formu prototypu v reálnej prevádzke. V dizajnovej koncepcii sa enormných inovácií nedo?káme a zvä??a pôjde o drobné úpravy, ktoré prispejú k vylep?eniu u? tak dokonalého vzh?adu.

OnePlus 5zdroj fotografie: Benjamin Geskin/Twitter

Kúpi? OnePlus 3T za ni??iu cenu ako oficiálnu

Jednou z najvä??ích noviniek je najmä prítomnos? duálneho fotoaparátu na zadnej strane, ktorého rozlí?enie zatia? známe nie je. Zdá sa tak, ?e aj OnePlus sa pripojí do trendu duálnych fotoaparátov a OnePlus 5 by tak mohol prinies? skvelú kvalitu fotografií. Pod?a zdroja sa má kvalita fotoaparátu blí?i? ku kvalite aktuálne najlep?ieho fotomobilu, Galaxy S8. Prednú stranu by mal vyplni? 5,5-palcový displej s jemným 2K rozlí?ením, pri?om pod kapotou sa má usadi? Snapdragon 835 procesor spolu so 6 GB pamä? RAM a 64 / 128 GB internou pamä?ou. Ak sa pozrie? na zadnú stranu, uvidí? jasnú podobnos? s aktuálnym modelom 3T, a to najmä v tejto matnej ?iernej farbe.


zdroj fotografie: Pcpop

Nenechaj si ujs?
OnePlus 5 chce opä? posunú? výkonnostné limity smartfónov. ?o v?etko dostane do hardvérovej výbavy?

Ani tieto obrázky ale nemusia odzrkadlova? finálny dizajn smarfónu, no minimálne nám ponúkajú poh?ad, akým smerom by sa jedna z najob?úbenej?ích smartfónových spolo?ností mohla vyda?. O dátume predstavenia zatia? nepadla ?iadna zmienka a OnePlus si informácie o nadchádzajúcej vlajkovej lodi pomerne dobre strá?i. OnePlus 5 by v?ak mohol pokra?ova? v ??apajách predchodcu, ktorý bol predstavený za?iatkom leta, konkrétne v júni.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
11%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
44%
Mám to
11%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]