Presne pred týždňom, 1. 4. 2019, sa na pôde FIIT STU BA uskutočnilo pod záštitou niekoľkých autorít prvé stretnutie AI odborníkov na Slovensku. Cieľom je pripraviť národnú stratégiu rozvoja umelej inteligencie na Slovensku, ktorú sa členské štáty EÚ zaviazali prijať do polovice roka 2019.

Stretnutie sa konalo pod záštitou Americkej obchodnej komory na Slovensku, Slovenskej technologickej univerzity v Bratislave, IT asociácie Slovenska a Úradu podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície. Na stretnutí sa stretli viac ako tridsiati zástupcovia akademickej obce, úradu podpredsedu vlády a komerčnej sféry. Čiže všetci kľúčoví predstavitelia (stakeholderi) z oblasti AI na Slovensku.

Americká obchodná komora na Slovensku

Dôvodom tejto aktivity je snaha pripraviť odporúčania pre budúcnosť AI na Slovensku vrátane vytvorenia národnej stratégie rozvoja umelej inteligencie. Všetky členské štáty EÚ sa ju rozhodli prijať do polovice roka 2019. Podobnú stratégiu majú vo svete vypracovanú vo vyše desiatich štátoch.

Medzi nimi USA, Čína, India, Nemecko, Japonsko, Južná Kórea, Veľká Británia, Francúzsko, Kanada, Fínsko, Dánsko, Švédsko, Singapur, Keňa či Spojené Arabské Emiráty.

Stanovili prvé ciele

Aktivity slovenskej skupiny zastrešuje a koordinuje prof. Mária Beliková, členka skupiny High Level Expert Group on AI in EU. Na prvom organizovanom stretnutí pod jej vedením zástupcovia všetkých účastníkov vyjadrili svoje predstavy pre budúci rozvoj odvetvia AI na Slovensku. Následne sa rozdelili do pracovných skupín podľa toho, ktorý stakeholder má v akej oblasti silné know-how. V priebehu mája sa zástupcovia všetkých strán stretnú znova.

Americká obchodná komora na Slovensku

Medzi odbornými zástupcami figuroval aj softvérový inžinier a autor knihy o umelej inteligencii Martin Spano. Na stretnutie prišiel so svojím návrhom stratégie pod označením Slovakia.ai, ktorej plné znenie je možné nájsť na oficiálnej stránke. Väčšina tohto návrhu bola zahrnutá do pracovnej verzie stratégie zo spoločného diela odborníkov.

Medzi hlavné spoločné plány dohodnuté na prvom stretnutí patrí zriadenie slovenského centra pre výskum umelej inteligencie. Víziou tohto kroku je:

  • Stať sa európskym uznávaným hráčom a partnerom významných medzinárodných štruktúr v oblasti umelej inteligencie;
  • Pôsobiť ako základňa pre transformáciu slovenskej ekonomiky z výroby na vyššiu pridanú hodnotu založenú na technológiách využívajúcich umelú inteligenciu s ohľadom na etické zásady;

Vlastné úlohy v rámci prvotného návrhu stanovila skupina pre akadémiu, štát a súkromný sektor. Keďže stále ide o úvodnú fázu vytvárania stratégie, bližšie detaily budú známe po ďalších stretnutiach. Najbližšie sa odohrá v zatiaľ nespresnený dátum na začiatku mája.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP