Americká Tesla zaznamenala pred pár tý?d?ami ohromný úspech pri predstavení prvého produk?ného kusu Modelu 3. Ten sa neskôr dostal do rúk prvým 30 zákazníkom, teda pracovníkom spolo?nosti, ktorí ale e?te nemohli okúsi? funkciu autopilota. Najnov?ie video od investora v?ak odha?uje toto autonómne riadenie 2. stup?a, ktorým disponuje u? aj najnov?í Model 3.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ke? Tesla pred pár rokmi oznámila cenovo dostupný Model 3, celé publikum fanú?ikov bolo v napätí, aký výsledok uvidia po?as odhalenia. Niektorí mo?no ostali sklamaní jednoduch?ím interiérom ?i výbavou, no za danú cenu ide o jedno z najlep?ích elektrických áut vôbec. Doposia? mu v?ak chýbala jedna ve?mi dôle?itá funkcia, ktorou bol autopilot. Toho nebolo mo?né otestova? ani po?as prvých skú?obných jázd. Kamery v tomto systéme musia by? pred jeho aktiváciou kalibrované po?as nieko?kých kilometrov, aby mohlo autonómne riadenie spo?ahlivo fungova?. Aj ke? sa doteraz hovorilo, ?e Model 3 prinesie podobnú softvérovú a hardvérovú výbavu ako jeho drah?í súrodenci, tak v ?om nájdeme aj nieko?ko nových prvkov.

Fungujúci autopilot a iné vylep?enia

Jedným z nich je tie? nová kamera orientovaná priamo na vodi?a a ?al?ím zlep?ením má by? nový spôsob aktivácie autopilota. Ten sa teraz nachádza v ?asti vo?by rýchlosti na obrovskej dotykovej obrazovke, kde mô?e by? aktivovaný dvojitým poklepaním. Prvé video s touto fungujúcou funkciou zdie?al na sociálnej sieti Twitter investor spolo?nosti, Bill Lee. Zábery odha?ujú aj nové pou?ívate?ské prostredie, ktoré sa od toho v Modeli S a X zna?ne lí?i.

Nenechaj si ujs?
?udia vo ve?kom ru?ia svoje rezervácie na Teslu Model 3. Pre Muska je to v?ak ú?ava a pou?il zaujímavé prirovnanie

Videozáznam v?ak nie je príli? dlhý, a tak sa vä??inu detailov o fungovaní toho autonómneho riadenia v Modeli 3 zatia? nedozvieme. Chvályhodné sú u? len plány Tesly umo?ni? v?etkým svojim elektromobilom vyrobeným od októbra 2016 plne fungujúceho autopilota. Vo svojej plnej paráde sa, samozrejme, dostane aj do najnov?ieho kúsku prostredníctvom softvérových aktualizácií. Najprv sa ale podrobí podmienkam regula?ných orgánov, ktoré jeho zavedenie do cestnej premávky musia schváli?.

Okrem autopilota nám Lee odhalil aj spôsob ovládania klimatizácie a ventilácie vzduchu. Mo?nosti nastavenia priechodu vzduchu sú samozrejme zahrnuté v dotykovom displeji, kde ho je mo?né ovláda? do detailov. Týmto spôsobom výrobca dokázal v svojom najnov?om elektromobile vyu?i? inovatívne technológie, ktoré bravúrne spojil s minimalistickým, no vydareným dizajnom. Mrie?ky ventilácie sú dokonale zamaskované vnútri palubnej dosky, ?o len prispieva k ?istým líniám interiéru. Ako sa Tesla Model 3 pozdáva tebe?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
83%
Mám to
17%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]