Ob?úbený výrobca elektromobilov za?íva pomerne ?a?ké obdobie. Má za sebou síce predstavenie svojho najlacnej?ieho vozidla, no teraz ?elí náro?nej úlohe. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Musí ho toti? doda? nieko?kým stovkám tisíc zákazníkom, ktorí si ho rezervovali. To ale pre výrobcu vôbec nie je jednoduché, ke??e zatia? doká?e vyrába? iba zopár tisíc kusov mesa?ne.

Niektorým u? do?la trpezlivos?

tesla model 3
zdroj fotografie: Tesla

Nenechaj si ujs?
Model 3 zaznamenal ve?mi cenný skalp. V crash teste porazil jedno z najbezpe?nej?ich áut sveta

Nie v?etci zákazníci sú ale ochotní po?ka? a svoje rezervácie rad?ej zru?ili. V stredu o tom na Twitteri informoval samotný Elon Musk. Pod?a neho rezervácie zru?ilo a? 63 tisíc zákazníkov, ?o mu ale ve?mi nevadí. Práve naopak, Musk to pova?uje za ú?avu pre výrobcu. ?Je to ako keby ste boli v re?taurácii a servírovali hamburgery, pri?om je na ne ?akacia doba hodinu a pol ? naozaj by ste chceli povzbudi? viac ?udí, aby si objednali hamburgery?? – takto situáciu prirovnal Musk.

Zasýti? dopyt nebude ?ahké

tesla model 3
zdroj fotografie: Tesla

Po?et rezervácií po rozsiahlych zru?eniach klesol na 455 tisíc (z pôvodných 518 tisíc), ?o je ale stále ve?ký po?et vzh?adom k tomu, ?e od decembra bude Tesla schopná produkova? 20 tisíc kusov. Prvých 30 kusov si mohli zákazníci vyzdvihnú? minulý piatok, no medzi nimi boli najmä zamestnanci Tesly a Elon Musk.

elon musk
zdroj fotografie: Experis Singapore / Twitter

Tí, ktorí svoje rezervácie podali iba v tomto období, sa pod?a mnohých odhadov do?kajú svojho Modelu 3 najskôr koncom roka 2018. A nie je ich málo. Od piatku toti? Tesla prijíma priemerne 1800 rezervácií ka?dý de?. A to aj napriek tomu, ?e nemá ?iadny marketing. Spolo?nos? teda o dopyt vôbec nemusí ma? obavy a zrejme aj to je dôvodom, pre ktorý Musk pova?uje ru?enie rezervácií za ú?avu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
8%
Mám to
8%
Nepáči sa mi to
8%
Neznášam to
8%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.