To, ?e ?ínske LeEco trápia finan?né problémy nie je ?iadným tajomstvom. Spolo?nos? sa na svojej ceste za úspechom prerátala a z ve?kej vízie sa stala no?ná mora. Americký sen sa LeEcu nesplnil a miesto úspechov sa teraz potrebuje vymota? z problémov, ktorými v posledných mesiacoch trpí. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a spravodajskej agentúry Reuters u? LeEco v Spojených ?tátoch prepustilo mno?stvo zamestnancov a zní?ilo celkovú pracovnú silu. Tým sa spolo?nos? zrejme sna?í dosta? z finan?ných problémov a aspo? z ?asti tak splati? svoje dl?oby vo?i verite?om. Ove?a viac znepokojujúcou správou je ale predaj hlavného sídla v Sillicon Valley. Pozemok s rozlohou viac ako 198 000 m2 plánuje prevzia? spolo?nos? Genzon Group. Tá chce následne toto miesto vyu?i? na vybudovanie ekologického ?EcoCity? bývania. Miesto si tam nájde pribli?ne 12 000 zamestnancov.

zdroj fotografie: Android Authority

Nenechaj si ujs?
Nová vlajková lo? od LeEco bude ma? zahnutý displej aj poriadnu porciu výkonu

Znamená tento predaj hlavného sídla spolo?nosti jej úplný zánik v USA? LeEco sa svojich ambícií nevzdáva, no nedostatok financií ho núti kona? aj takéto radikálne rozhodnutia. ?ínsky výrobca doteraz dokonca neoznámil ani predajné ?ísla svojich zariadení v Spojených ?tátoch. Dôvodom mô?e by? aj to, ?e LeEcu sa v krajine za ?ve?kou mlákou? príli? nedarí a predaje vôbec nenap??ajú o?akávania. Spolo?nos? v USA nespolupracuje ani s domácimi operátormi a jej marketingová stratégia je pomerne chabá.

V?aka tomu nie je LeEco dostato?ne konkurencieschopné aj napriek tomu, ?e má zákazníkom naozaj ?o ponúknu?. Ponuka spolo?nosti sa v?ak má dokonca rozrás? o ?al?í nový model smartfónu. Jeho príchod sa o?akáva u? 11. apríla a následne by sa mal dosta? na pulty amerických predajní. Potenciál tohto výrobcu je naozaj obrovský, no ?etrné zaobchádzanie s financiami zrejme nepatrí medzi jeho pozitívne stránky. Celá situácia je tak ve?mi napätá a o osude v USA zrejme rozhodnú u? najbli??ie mesiace.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
13%
Mám to
13%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
13%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]