Huawei zdokonalil technológiu 2K displeja, ktorá bude použitá v Honore V8

banner-p9Hlavný predstavite? spolo?nosti Huawei, Richard Yu, sa minulý rok nechal po?u?, ?e 2K displeje sú v smartfónoch zbyto?né, ke??e predstavujú zvý?enú energetickú náro?nos?, ?o má negatívny vplyv na výdr? batérií. Okrem toho 2K rozlí?enie je na pomerne malých displejoch na nerozoznanie od FullHD rozlí?enia. Nedávno sa v?ak za?ali objavova? ?pekulácie, ?e Huawei predsa len ?oskoro príde so zariadením, ktoré bude vybavené 2K displejom. To sa následne potvrdilo, ke? model Honor V8 pre?iel certifikáciou TENAA, a bude tak prvým smartfónom spolo?nosti s takýmto vysokým rozlí?ením displeja.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Teraz nám CEO spolo?nosti odha?uje viacero podrobností pre?o sa tento rok v spolo?nosti rozhodli prís? s 2K displejom. Takéto rozlí?enie so sebou priná?a problémy, ako nadmerné zahrievanie a spotreba energie, a to následne súvisí so zní?enou výdr?ou na jedno nabitie. Mnoho výrobcov sa napriek týmto negatívnym aspektom rozhodli vyu?i? túto technológiu vo svojich modeloch, ?asto v?ak na úkor pou?ívate?ského zá?itku. Napokon, videli sme hne? nieko?ko výrobcov, ktorí sa kvôli spomínaným problémom vrátili pri svojich vlajkových lodiach k FullHD displejom. Huawei v?ak tvrdí, ?e na tejto technológii zapracoval a dokázal ju zdokonali?. ?al?ím dôle?itým faktorom rozhodnutia bol aj zvy?ujúci sa záujem o virtuálnu realitu, pre ktorú je 2K rozlí?enie k?ú?ové.

Honor 7 16GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>Huawei Honor V8 , ktorý ako prvý model výrobcu príde s 2K displejom

Honor V8 v certifika?nom úrade TENAA

Na potvrdenie slov o zlep?ení nedostatkov vysokého rozlí?enia si budeme musie? e?te nejaký ?as po?ka?, kým nebude mo?né reálne otestova? túto novú technológiu od Huawei. Zaujímavos?ou je, ?e prvým zariadením, ktoré vyu?ije toto vysoké rozlí?enie displeja, nebude ?iadny model zo série „P“, ale pôjde o model Honor V8, ktorý sa skôr pova?uje za cenovo dostupnej?iu vlajkovú lo?. ?al?ou silnou stránkou tohto smartfónu by mal by? duálny fotoaparát, pod?a v?etkého v?ak tentoraz nepríde s certifikáciou Leica. Predstavenie sa bude kona? 10. mája, a tak sa máme v tento de? na ?o te?i?, ke??e zárove? o?akávame Xiaomi Max s novým MIUI 8 a tie? fitness náramok Mi Band 2.

Zdroj: Gizmochina.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Pavol Lupták
Už počas štúdia na vysokej škole bol môj záujem pomerne neustále upriamený na najnovšie novinky zo sveta moderných technológií a vedy. S radosťou ich teraz testujem a najmä odhaľujem ich nedostatky. Zaujímam sa aj o témy ohľadom bezpečnosti dát a ochrany súkromia na internete. Moje postrehy a niečo zo súkromia môžeš sledovať aj na Instagrame a Twitteri (@l_u_p_t_i). E-mail: [email protected]