Príde Huawei tento rok konečne so smartfónom s 2K displejom?

banner-p9Displeje s 2K rozlí?ením sú u smartfónov pomerne ?asto diskutovaná téma. Takúto men?iu revolúciu priniesla e?te koncom roka 2013 spolo?nos? Vivo, ke? predstavila smartfón Vivo Xplay 3S, ktorý bol vlastne prvý smarfón s takýmto displejom.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

U? v tom ?ase sa za?ali klás? otázky, ?i má takéto rozlí?enie vôbec nejaký význam. Po tomto smartfóne si za?ali bra? príklad ?al?í výrobcovia, ktorí tie? predstavili svoje 2K kúsky. A? dodnes v?ak vä??ina výrobcov zostáva pri najpou?ívanej?om FullHD rozlí?ení. Dôvod, pre?o je to tak, je jednoduchý. Nielen, ?e rozdiel medzi FullHD a 2K vo?ným okom nepostrehnete, ale takéto rozlí?enie má vplyv aj na výkon smartfónu a výdr? batérie. Predsa len v?ak musí ma? 2K nejaké opodstatnenie, a je ním virtuálna realita. Tento pojem po?ujeme v dne?nej dobe ?oraz ?astej?ie a práve v nej vidí vä??ina výrobcov ve?ký potenciál do budúcnosti. Dobrým príkladom je spolo?nos? Samsung, ke? predstavila vlajkové lode Galaxy S6 a Galaxy S6 Edge s 2K displejmi. Neskôr svetu ukázala aj nové VR headsety, ur?ené práve pre tieto modely. A práve tu sa u? za?ína ukazova? pravý potenciál 2K rozlí?enia. Pri nosení VR headsetu by ste toti? u? rozdiel medzi FullHD a 2K ur?ite postrehli.

Huawei P9 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


samsung-gear-vr-for-s6-amazon
Zdá sa, ?e týmto spôsobom kone?ne za?al uva?ova? aj Huawei. Výkonný riadite? spolo?nosti Huawei, Yu Chengdong, e?te minulý rok na sociálnej sieti zdie?al názor v zmysle, ?e 2K displeje sú len marketingový ?ah a rozdiel medzi FulllHD a 2K rozlí?ením naozaj nikto nepostrehne. Zárove? taktie? dodal, ?e toto rozlí?enie je vynikajúcim ?rútom batérie a výkonu. Teraz sa v?ak situácia za?ína meni?, nako?ko sa od odpovedí od fanú?ikov dozvedá, ?e mno?stvo z nich preferuje 2K panel pred FullHD.

huawei vr 1
A v?aka jeho správe: „minulý rok by som si ur?ite smartfón s 2K displejom nekúpil, nako?ko má negatívny vplyv na spotrebu energie a ?iadny rozdiel oproti FullHD som nepostrehol. Teraz som v?ak zmenil názor a viem, ?e môj ?al?í smartfón bude ma? 2K displej, preto?e mám rád virtuálnu realitu!“ mô?eme usúdi?, ?e Huawei by u? naozaj tento rok mohol prís? s takýmto smartfónom. Huawei sa navy?e k virtuálnej realite priblí?il nedávnym predstavením svojho vlastného VR headsetu. Je to len ?al?ie znamenie, ?e Huawei má o virtuálnu realitu naozaj záujem a ur?ite nechce zaostáva?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.