Huawei P10 je jedným z nesmierne o?akávaných zariadení, ktoré majú uzrie? svetlo sveta u? na blí?iacom sa technologickom ve?trhu MWC v ?panielskej Barcelone. Po vzore svojho predchodcu má táto novinka prís? vo viacerých verziách, pri?om najnov?í únik informácií odha?uje detailné ?pecifikácie verzie s ozna?ením Huawei P10 Plus.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Jeden zo ?panielskych e-shopov zaradil túto pripravovanú novinku do svojej ponuky, ?ím nám poskytol priestor na zhodnotenie jeho ?pecifikácií. Tie sú vskutku chvályhodné a zostáva nám len veri?, ?e sa ich aj v skuto?nosti do?káme. Ak by tomu tak bolo, mohli by sme sa radova? z ?al?ieho zariadenia vybaveného masívnou 8 GB opera?nou pamä?ou RAM. To v?ak ani z?aleka nepredstavuje jediný ?ahák tohto nesmierne zaujímavého prístroja.

zdroj fotografie: PhoneArena

Huawei P10 Plus by mal toti?to ?alej ponúknu? 5,5-palcový zahnutý displej s FullHD rozlí?ením. Tu v?ak vzniká men?ia nejasnos?, ke??e sa v minulosti spomínal jemnej?í 2K panel. O poriadnu porciu výkonu sa má stara? jeden z najvýkonnej?ích mobilných procesorov od Huawei, ktorým je 8-jadrový Kirin 960. Na stránkach tohto e-shopu bolo taktie? spomenuté 512 GB úlo?isko, ktorého presná polovica by mala by? implementovaná v samotnom zariadení, zatia? ?o tá druhá poukazuje na mo?nos? roz?írenia pamäte microSD kartou do ve?kosti 256 GB.

Huawei P10 Plus
zdroj fotografie: Weibo

Nenechaj si ujs?
Unikli predpokladané ceny Huawei P10 a P10 Plus. Kam si a? budeme musie? siahnu? do pe?a?enky?

Z predo?lých únikov vieme, ?e má novinka ponúknu? aj 12 MPx duálny fotoaparát certifikovaný spolo?nos?ou Leica. Rovnako sa sklo?uje prítomnos? Androidu vo verzii 7.0 Nougat. PhoneHouse.se ocenil Huawei P10 Plus s vy??ie uvedenými ?pecifikáciami na cenu 799 $, pri?om by mal by? k dispozícii v bielej, zlatej a ?iernej farbe. To, ?i sa tieto s?ubné parametre skuto?ne potvrdia, sa definitívne dozvieme pribli?ne o dva tý?dne.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
10%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
20%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]