Klávesnica je jednou z najdôle?itej?ích komponentov po?íta?a, preto?e od nej sa odvíja tvoj komfort pri písaní ?i hraní. Jej výber je teda nesmierne dôle?itý a my ?a dnes oboznámime s ?ínskou ponukou troch klávesníc, za ktoré nezaplatí? viac ako 25 ?. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Herná klávesnica DuShiFangYuan

Cena: 20 ?

Táto klávesnica od výrobcu DuShiFangYuan zaujme ka?dého hrá?a u? na prvý poh?ad. Mon?truózny vzh?ad tvorí 114 klávesov s LED podsvietením a mo?nos?ou ich programovania. Celá klávesnica je pokrytá akýmisi bleskami, ktoré svietia rôznymi farbami. K svojmu po?íta?u alebo laptopu ju ?ahko pripojí? pomocou kábla dlhého 1.5 metra. K hraniu hier ?i práci na tejto klávesnici ti momentálne sta?í iba 20 ?.

Kúpi? hernú klávesnicu DuShiFangYuan za 20 ?

klávesnica
zdroj fotografie: Lightinthebox

Mini Air Mouse klávesnica

Cena: 6 ?

Tento kúsok sa od ostatných lí?i tým, ?e nie je ur?ený len pre po?íta?e. Klávesnicu pripomínajúcu herný ovláda? doká?e? uchopi? do dvoch rúk a písa? cez ?u na laptope, smart televízore, Android TV boxe, ?i Xboxe. Okrem klávesov nájde? vo vrchnej ?asti aj ?ikovný touchpad a ?al?ie u?ito?né tla?idlá. V?etky sú navy?e podsvietené, pri?om meni? si mô?e? tri farby – zelenú ?ervenú a modrú. Tento multifunk?ný ovláda? k mnohým inteligentným zariadeniam domácnosti mô?e by? tvoj za skvelých 6 ?. Av?ak pre dosiahnutie tejto ceny presved? o kúpe aj nejakého kamaráta, preto?e ponuka platí iba pre skupinovú kúpu. Samostatný ovláda? ?a vyjde na 8 ?.

Kúpi? klávesnicu Air Mouse za 6 ?
Platí pre skupinovú kúpu

klávesnica
zdroj fotografie: eBay

Motospeed herná klávesnica a my?

Cena: 22 ?

Ke? u? vymení? klávesnicu, pre?o nie rovno aj my?? V?aka tejto ?peciálnej ponuke získa? hernú klávesnicu a my? s podobným dizajnom za stále lákavú cenu. Obe zariadenia sú drôtové, tak?e ich k svoju po?íta?u alebo laptopu pripojí? cez USB konektor. Klávesnica obsahuje 104 rôzne podsvietených kláves a rozlí?enie sníma?a my?i ?iní 1600 dpi. Túto hernú výbavu mô?e? teraz získa? za prijate?ných 22 ?.

Kúpi? Motospeed klávesnicu a my? za 22 ?

klávesnica
zdroj fotografie: Lightinthebox

Poznámka redakcie: ?lánky ozna?ené ako ?Sponzorované? a publikované autorom ?Inzercia? sú ur?ené na propagáciu aktuálnych zliav a akcií na produkty predávané ?ínskymi e-shopmi. Za predaj nezodpovedáme, len informujeme o akcii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
67%
Mám to
33%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.