Facebook ?a svojou nepríjemnou novinkou pravdepodobne opä? nahnevá. Potenciál videí za?ína naplno vyu?íva?, a to ich spe?a?ením formou reklám. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Facebook za?ína inzerentom ponúka? nový spôsob reklamy, ktorí im pomô?e zvý?i? príjmy, no pou?ívatelia sa rozhodne nepote?ia. Najhor?ie na tom je, ?e reklamy nebudú vlo?ené pred za?iatok videa (ako tomu je na YouTube), ale priamo do stredu videa (ako to robia komer?né televízie). Reklamy budú dlhé 20 sekúnd, nemô?u sa ukáza? skôr ako v 20. sekunde videa a musí by? medzi nimi medzera najmenej dve minúty. Zmena sa dotkne aj ?ivých vysielaní. Pokia? má vydavate? aspo? 2000 sledovate?ov a jeho nedávne vysielanie sledovalo minimálne 300 ?udí, reklamu mô?e vklada? do budúcich ?ivých videí.

facebook
zdroj fotografie: ShopTab 

Podmienkou je vysiela? aspo? ?tyri minúty a ma? najmenej 300 sledujúcich. Aby toho nebolo málo, tento spôsob reklamy nie je dobrý ani po stránke výnosov. Vydavate?ovi toti? ide iba 55 % a zvy?ok si zhrabne Facebook. Pre porovnanie, z reklám okam?itých ?lánkov ide vydavate?om od 70 % do 100 % zárobkov. Aký má? názor na neustále roz?irovanie inzercie ty? Nás rozhodne táto novinka nepote?ila a sme názoru, ?e gigant chce ?oraz viacej znepríjemni? pou?ívania, a to ve?mi ráznym spôspobom.

Nenechaj si ujs?
Messenger prichádza s u?ito?nou novinkou! S kamo?mi si vyrovná? ú?ty ove?a jednoduch?ie

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
43%
Neznášam to
43%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.