Facebook v populárnej aplikácii Messenger kone?ne aktivoval ?al?iu u?ito?nú funkciu medzinárodne, ktorá si ur?ite nájde vyu?itie u mnohých pou?ívate?ov. Pokia? bude? chcie? kamarátom po?i?iava? peniaze alebo si s nimi vyrovnáva? ú?ty, Messenger ti ponúkne celkom intuitívnu cestu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Mo?nos? posielania pe?azí v Messengeri poskytuje slu?ba TransferWise, ktorá má vlastnú aplikáciu a mesa?ne sa cez ?u po?le celkovo takmer jedna miliarda dolárov. Výhodou TransferWise je posielanie pe?azí bez poplatkov, aké si zvyknú ú?tova? banky alebo sa skrývajú vo výmenných kurzoch. Tento poskytovate? namiesto toho pou?ije aktuálny kurz a z posielanej sumy si vä??inou pripí?e iba jedno percento.

messenger
zdroj fotografie: TransferWise

Aplikácia umo??uje posielanie v rôznych menách, najmä v Ju?nej Amerike a Európe, no v Messengeri bude výber mien trochu obmedzený. Prevodom nás bude podrobne sprevádza? TransferWise bot, ktorý bude pou?ívate?ov informova? o zmenách kurzov a upozor?ova?, ke? je obzvlá?? vhodná doba na prevod. Messenger túto funkciu ponúkal u? nieko?ko mesiacov, no iba v USA. Teraz u? posielanie pe?azí sprístupnil aj pre Spojené krá?ovstvo, Kanadu, Austráliu a Európu.
transferwise
zdroj fotografie: TransferWise

Medzi spolo?nos?ou TransferWise a Facebookom sa dokonca ?rtá spojenie. Niektoré zdroje tvrdia, ?e Facebook má záujem kúpi? tento startup, no ?iadna akvizícia zatia? neprebehla. Kedy sa presne objaví táto funkcia aj slovenským pou?ívate?om, zatia? presne nevieme ur?i?.

nenechaj si ujs?
Na zobrazenie informácií o po?así viac nebude? potrebova? samostatnú aplikáciu. Posta?í ti tá od Facebooku

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.