Batérie sú neoddeliteľnou súčasťou hybridných vozidiel, plug-in hybridov a plne elektrických vozidiel. Ich poškodenie, napríklad pri dopravnej nehode, môže predstavovať veľké bezpečnostné riziko a preto je veľmi dôležité odborné zaobchádzanie. Ako sme ťa však informovali v nedávnom článku, nikto netuší, aký má zvoliť postup a každý dáva od tohto problému ruky preč.

V zahraničí sa odohralo už množstvo prípadov, keď bolo hasenie elektromobilu celkom problematické. Problém s týmito batériami je, že ak sú akokoľvek poškodené, môžu sa vznietiť a je takmer nemožné ich uhasiť. Okrem toho lítium používané v týchto batériách aktívne reaguje s vodou a ak sa s ňou spojí, môže sa vytvárať horľavý vodík, čo by veci ešte viac zhoršilo.

Výroba batérií je pomerne náročná, pričom samotná ťažba surovín na ich výrobu výrazne poškodzuje životné prostredie, zdravie a znečisťuje ovzdušie. Veľký problém predstavuje aj recyklácia, ktorá nie je v mnohých krajinách vyriešená a aj z tohto dôvodu sú elektromobily často kritizované zo strany rôznych odborníkov či laickej verejnosti. Na Slovensku funguje momentálne len jedna spoločnosť, ktorá sa zaoberá recykláciou a likvidáciou batérií z elektromobilov. Je ňou firma Mach Trade, no aj napriek veľkej snahe sa nám nepodarilo dohodnúť stretnutie za účelom rozhovoru. Spoločnosť totiž rozhovor odmietla z doteraz neznámych dôvodov.

Na túto tému sme sa preto rozprávali s Petrom Kratochvílom, konateľom českej spoločnosti Ecobat, ktorá sa od roku 2002 zaoberá komplexnými službami spojenými so zberom a recykláciou prenosných batérií. Spoločnosť Ecobat je navyše členom európskej asociácie, ktorá združuje 19 významných kolektívnych systémov pre spätný odber batérií zo 16 európskych krajín.

V rozhovore sa dozvieš:
  • Aká je úroveň recyklácie z hľadiska kapacity
  • Na koľko percent je možné batérie zrecyklovať
  • Koľko stojí preprava poškodenej batérie
  • Čo je to lavínový jav
  • Prečo sú batérie v elektromobiloch ekologickou katastrofou
V súčasnosti sa na česko-slovenských cestách pohybuje čoraz viac elektromobilov a iných vozidiel, ktorých pohon sa zakladá aj na el. energii. Viete nám povedať, či je recyklácia Li-ion batérií na dostačujúcej úrovni (hlavne z hľadiska kapacity)?

S istotou môžeme tvrdiť, že v tejto chvíli nemáme žiadne recyklačné kapacity pre Li-Ion batérie ani v Českej republike a ani na Slovensku. Batérie k recyklácii posielame do Nemecka, Francúzska alebo Belgicka, no obávam sa, že z hľadiska blízkej budúcnosti kapacity nebudú postačujúce.

Ako prebieha proces recyklácie Li-ion batérie?

Naša spoločnosť vozí batérie určené na recykláciu do firmy Umicore. Tá využíva unikátnu technológiu, ktorá stanovuje nový štandard v oblasti metalurgie. Recyklačné procesy sú navrhnuté tak, aby bezpečne spracovávali veľké množstvá rôznych typov komplexných kovov. Od ostatných recyklačných technológií sa líši tým, že je zabezpečená vyššia regenerácia kovov, zníženie spotreby energie a emisií CO2.

Zobraziť celú galériu (2)
Screenshot / YouTube

Navyše systém čistenia plynov zaručuje úplné rozkladanie všetkých organických zlúčenín, takže sa neprodukujú žiadne škodlivé dioxíny alebo prchavé organické zlúčeniny.

Na čo všetko si je potrebné dávať pozor pri manipulácii a následnej recyklácii batérií?

Pri skladovaní, preprave a recyklácii lítiových batérií si musíme dať pozor na mechanické poškodenie alebo vzájomné neriadené skratovanie článkov a batérií. Vo fáze používania batérií sa nesmú batérie prebíjať. Lítiové batérie dnes, bohužiaľ, obsahujú explozívne a horľavé látky. Po celej Európe sa aj z tohto dôvodu zvyšuje počet požiarov spôsobených Li-Ion batériami.

Batérie sa skladajú z materiálov, ako je plast či vzácne kovy. Na koľko percent je možné v súčasnosti zrecyklovať batériu?

Európski recyklátori dosahujú oficiálne viac ako 50 % materiálového využitia lítiových batérií.

Čo je ďalej výsledným produktom recyklácie a na čo sa zvykne používať?

Pri recyklácii všetkých typov batérií sú získavané kovy a kovové zlúčeniny. V prípade lítiových batérií je to predovšetkým kobalt, hliník a meď. Avšak recyklačné procesy sú tak náročné, že dodávatelia musia platiť vysoké recyklačné poplatky.

Ďalej sa získava frakcia, ktorá sa používa buď v stavebníctve alebo sa ďalej rafinuje, pričom niektoré frakcie z Li-Ion batérií majú potenciál na obnovu lítia a jeho ďalšie využitie. V hydrometalurgickom kroku sa zliatina ďalej rafinuje, takže kovy môžu byť premenené na aktívne katódové materiály na výrobu nových nabíjateľných batérií.

Veľké akumulátory, ako napríklad tie z elektrických vozidiel, si však vyžadujú krok, v ktorom sa rozoberajú, až kým nebudú na úrovni modulov alebo buniek. Umicore prevádzkuje špeciálnu demontáž v nemeckom Hanau.

Pri dopravnej nehode elektromobilu je veľká šanca, že sa poškodí batéria. Ako sa správa takto poškodená batéria pri nehode?

Problémom dobíjacích lítiových batérií sú organické látky obsiahnuté v batériách, ktoré majú veľmi nízky bol vzplanutia. Ten sa pohybuje na úrovni nižšej ako 30 stupňov Celzia. Oproti požiarom iných horľavých látok, pri lítiových batériách dochádza k takzvanému tepelnému lavínovému javu, keď teplota v batérii nekontrolovateľne rastie ako dôsledok exotermických reakcií vo vnútri batérie.

Zobraziť celú galériu (2)
Ilustračný/tirol.orf.at

V zahraničí sa stalo už množstvo prípadov, kedy elektromobil začal horieť z dôvodu vzplanutia batérie. Takéto vozidlá sa museli vložiť na dlhé hodiny do vodného kúpeľa, nakoľko ich nebolo možné uhasiť. Čím je to spôsobené?

V tomto prípade ide práve o takzvaný tepelný lavínový jav. Z toho dôvodu je nutné vložiť vozidlo do vodného kúpeľa, nakoľko ju nie je možné uhasiť bežným spôsobom.

Na prepravu poškodenej batérie z elektromobilu sa používa aj špeciálny kontajner, ktorý chráni okolie pred horením alebo výbuchom, takýto kontajner však váži okolo 1,5 tony. Existuje vôbec jednoduchší spôsob prepravy alebo vo všetkých prípadoch je to takýchto nadrozmerný náklad?

Požiadavky na prepravu lítiových batérií definuje medzinárodná dohoda o preprave nebezpečných vecí, ktorá je známa ako dohoda ADR. Dnes už existujú špeciálne kontajnery na prepravu poškodených batérií s dvojitým plášťom či bezpečnostným ventilom. Ich cena však presahuje 15 000 € za jeden kus.

Informácia z európskej dohody o cestnej doprave ADR:

Každý vnútorný obal musí byť obložený dostatočným množstvom nehorľavého a nevodivého teplo izolačného materiálu na ochranu proti nebezpečnému vývoju tepla. Tesne uzatvorené obaly musia byť vybavené vetracím zariadením, ak je to vhodné.

Musia byť prijaté vhodné opatrenia s cieľom minimalizovať účinky otrasov a nárazov, zabrániť pohybu článkov alebo batérie, ktorý môže viesť k vzniku ďalšieho poškodenia a nebezpečnej situácie počas prepravy. Pre splnenie tejto požiadavky môže byť tiež použitý výplňový materiál, ktorý je nehorľavý a nevodivý. Nehorľavosť musí byť posúdená podľa normy platnej v krajine, kde je obal skonštruovaný alebo vyrobený.

V súčasnosti je veľký problém nájsť firmy, ktoré sa venujú likvidácii, respektíve recyklácii batérií. Pokiaľ viem, na Slovensku pôsobí len jedna spoločnosť, pričom v ďalších krajinách ich taktiež nie je dostatok. Myslíte si, že takéto spoločnosti budú časom pribúdať?

Máme informácie o možných investíciách do recyklácie lítiových batérií v niekoľkých európskych krajinách (Srbsko, Nemecko). Problém však vidím vo vysokých obstarávacích nákladoch, pretože technológie musia mať proti výbušné prevedenie a celkovo trh s odpadovými lítiovými batériami nie je stabilizovaný. Nie je jasná odpoveď na otázku znovupoužitia jednotlivých článkov a nie je jasné do akej miery budú recykláciu batérií riešiť európske automobilky vlastnými silami.

Ako vnímate pribúdajúce elektromobily na cestách? Myslíte si, že nebudú až príliš veľkou záťažou pre životné prostredie z hľadiska recyklácie batérií?

Ako organizácia, ktorá sa venuje zberu a recyklácii batérií, vnímame lítiové batérie pre elektromobilitu ako veľmi nešťastné riešenie. Vôbec nechápem, že bezpečnostné aspekty boli zo strany výrobcov batérií tak zanedbané. Kde je proklamovaný ekodizajn výrobkov?

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP