Česká vláda na aprílovom zasadnutí schválila aktualizovaný Národný akčný plán čistej mobility (NAP CM). Aktualizácia tohto dokumentu reaguje na doterajší postup plnenia, nové výzvy a najnovší vývoj legislatívy Európskej únie, informuje Ministerstvo dopravy ČR.

Pôvodný NAP CM vznikol na základe požiadavky Európskej únie z roku 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Zmyslom smernice bolo, aby členské štáty EÚ prijali plány na podporu rozvoja alternatívnych palív v doprave. Za najvýraznejšiu zmenu rozvoja čistej mobility sa dá považovať prijatie Parížskej dohody o zmene klímy.

Aktualizovaný dokument obsahuje ciele počtu vozidiel na jednotlivé alternatívne palivá a rozsahu podpornej infraštruktúry v Českej republike do roku 2030. Jedným z cieľov, a azda najväčší z nich, je rozvoj elektromobility. Na českých cestách by do 10 rokov malo jazdiť 220 – 500 tisíc elektromobilov.

Prečítaj si tiež
Ceny vodíkových áut majú výrazne klesnúť. Podľa BMW budú rovnako dostupné ako klasické vozidlá

Druhá najväčšia skupina vozidiel tohto plánu sú vozidlá poháňané skvapalneným ropným plynom, LPG, pričom ich počet v roku 2030 má byť v rozmedzí 170 – 250 000. Nasledujú vozidlá poháňané vodíkom a stlačeným zemným plynom, CNG. Počíta sa taktiež s približne 1000 elektrickými autobusmi a 870 autobusmi poháňanými vodíkom. Kamiónov poháňaných skvapalneným zemným plynom, LNG, má byť minimálne 3500.

Zobraziť celú galériu (2)
Ministerstvo dopravy ČR / úprava redakcie (OA = osobný automobil)

Bez dobíjacích či plniacich staníc by však tento plán nemal zmysel. V priebehu 10 rokov by teda v Českej republike malo byť k dispozícii 19 – 35 000 dobíjacích staníc pre elektromobily a 80 vodíkových staníc. Rovnako sa počíta sa aj s rozvojom staníc so zemným plynom.

Zobraziť celú galériu (2)
Ministerstvo dopravy ČR / úprava redakcie

Prečítaj si tiež
Elektromobily na Slovensku čaká revolúcia. Štát má obrovský plán, ako ich dostať viac medzi ľudí

Aktualizácia plánu počíta aj s ostatnými druhmi dopravy. V lodnej doprave prisľúbili snahu zvýšeného využívania alternatívnych palív, pričom napríklad Praha sa s účinnosťou od 1. januára 2021 rozhodla zakázať kotviť lodiam v prístavoch, ktoré spadajú pod ich správu ak nespĺňajú normu Euro 5.

Železničná doprava je síce v porovnaní s cestnou už za súčasných podmienok ekologickejším druhom dopravy, ČR má však len 34 % elektrifikovaných tratí, čo je jeden z najnižších podielov v EÚ. Preto budú pracovať na rozširovaní týchto tratí a zvyšovaní počtu vozidiel s akumulátormi.

V neposlednom rade ide aj o leteckú dopravu, ktorá je zodpovedná za 2 – 3 % celosvetových emisií skleníkových plynov. Jedným z cieľov pre znižovanie emisií CO2 v leteckej doprave je snaha zlepšiť usporiadanie leteckej prevádzky a znížiť tým emisie spôsobené neefektívnym lietaním.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom