V septembri minulého roka Apple predstavil iPhone 7, ktorý, ako dobre vie?, neobsahuje 3,5 mm jack. Spolu s ním tak spolo?nos? uviedla na trh aj bezdrôtové slúchadlá AirPods, ktoré v?ak neboli jediné. V tom období sa toti? objavili aj slúchadlá BeatsX, no ich oficiálnu distribúciu výrobca z neznámych dôvodov odlo?il a? o nieko?ko mesiacov. Teraz v?ak prichádza ?de? D?, kedy si budú môc? zákazníci nové slúchadlá kúpi?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Apple sa k nieko?komesa?nému ome?kaniu so slúchadlami BeatsX nevyjadril, no pod?a posledných správ sa majú dosta? do predaja na americkom trhu u? 10. februára. Slúchadlá vyu?ívajú rovnakú technológiu ako Apple AirPods. Vo svojom vnútri toti?to obsahujú ?ip Apple W1, ktorý zabezpe?uje bezdrôtovú konektivitu a rýchlej?ie spárovanie so zariadeniami s opera?ným systémom iOS. Na pripojenie k zariadeniu vyu?ívajú Bluetooth pripojenie 1. triedy. To sa nachádza mimo ?ipu W1, ?o má zabezpe?i? stabilnej?ie pripojenie na vä??ie vzdialenosti. Takýto spôsob pripojenia sa výrobcovi osved?il aj pri bezdrôtových slúchadlách Beats Solo 3.

zdroj fotografie: Business Insider 

Nenechaj si ujs?
Apple posilnilo produkciu bezdrôtových slúchadiel AirPods, aby stíhalo zasýti? dopyt

BeatsX sú medzi sebou prepojené káblom, ktorý si pou?ívate? umiestni na zátylok. Bohu?ia?, nie sú odolné vo?i potu, ?o z nich nerobí vhodného adepta pre ?portovcov. Ak pominieme tento nedostatok, tak táto novinka doká?e mnoho u?ito?ných vecí. S ich pomocou mô?e pou?ívate? bez problémov telefonova? ?i komunikova? s digitálnym asistentom Siri. Ich kon?trukcia obsahuje aj ovládanie hlasitosti a nesmie chýba? ani prepínanie skladieb.


zdroj fotografie: Business Insider

Niekomu sa mô?e kon?trukcia nových slúchadiel BeatsX zda? trocha podivná, no rozhodne priná?a svoje výhody. Okrem malej hmotnosti je tu aj vä??ia vstavaná batéria v porovnaní so slúchadlami AirPods. Zatia? ?o tie vydr?ia na jedno nabite zhruba 5 hodín, BeatsX si poradia s prehrávaním skladieb a? po?as 8 hodín. Táto ?ikovná novinka bude o pár eur lacnej?ia ako spomínané slúchadlá AirPods. S cenovkou 140 ? sa u? o pár dní dostanú nové BeatsX do predajní Apple a pobo?iek predajcov tretích strán. Dostupné budú hne? v nieko?kých farebných verziách, a to v bielej, sivej, modrej a ?iernej farbe.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
100%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]