Bezpe?nos? opera?ného systému Android nikdy nebola na ?pi?kovej úrovni, no v poslednom ?ase sa problémov kopí viac ne? dos?. Len nedávno sme ti priniesli správy o nebezpe?nom ?kodlivom kóde Xavier. Teraz prichádzajú ?al?ie informácie o novom type malvéru Ztorg, ktorý doká?e narobi? pou?ívate?om poriadne problémy.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Malvér Ztorg bol spo?iatku známy pre svoje schopnosti rootnu? smartfón a dosta? sa ku k?ú?ovým súborom v systéme, ktoré následne dokázal zneu?i?. Bezpe?nostná spolo?nos? Kaspersky Lab v?ak teraz upozor?uje, ?e Ztorg pre?iel mutáciou. Tá má za následok, ?e tento malvér teraz doká?e odosiela? drahé SMS správy ?i  dokonca aj maza? prichádzajúce. ?kodlivý kód bol oficiálne nazvaný ako SMS.AndroidOS.Ztorg.a a obsahovali ho 2 aplikácie v Obchode Play.

zdroj fotografie: Kaspersky Lab

Nenechaj si ujs?
Obchod Play ohrozuje nový, ve?mi nebezpe?ný malvér, ktorý sa skrýva v bezplatných aplikáciách

Prvou z nich bol prehliada? ?Magic Browser?, ktorý si stiahlo viac ako 50 000 pou?ívate?ov. Druhú infikovanú aplikáciu, Noise Detector, si stiahlo pribli?ne ?len? 10 000 ?udí. Do Obchodu Play sa dostali 15. mája tohto roku a ihne? po oznámení tejto situácie Googlu boli obe z ponuky odstránené. Pokia? si pou?ívate? omylom niektorú z týchto aplikácií stiahol, tak je pravdepodobné, ?e s ?ou dostal aj tento nechcený ?kodlivý kód.

zdroj fotografie: Kaspersky Lab

Ten sa po infikovaní smartfónu pripojí na vzdialený C & C server. Potom, ke? z neho dostane príkazy, za?ne posiela? predra?ené SMS správy. Tie poriadne navý?ia sumu na mesa?nom vyú?tovaní pou?ívate?a. Na??astie sa tieto nebezpe?né aplikácie v ponuke Obchodu Play u? nenachádzajú, no pri s?ahovaní sa treba ma? neustále na pozore.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
20%
Mám to
20%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]