O pôvodne americkej spolo?nosti Amazon po?ul zrejme ka?dý z nás. Málokto v?ak tu?il, ?e tento internetový a zárove? technologický gigant jedného d?a zavíta k nám na Slovensko, kde vytvorí pracovné pozície pre tisícku ?udí. Dnes sme sa v?ak dozvedeli, ?e sa tak skuto?ne stane a v meste Sere? vyrastie nové logistické centrum.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nepôjde pritom o úplne prvé pracovné pozície, ktoré na Slovensku Amozon vytvorí. U? od roku 2011 si toti?to táto spolo?nos? prenajíma v Bratislave kancelárie pre centrum zdie?aných slu?ieb. Na ploche 6 000 m2 tak v sú?asnosti zamestnáva pribli?ne 850 ?udí, z ktorých drvivú vä??inu tvoria práve Slováci. Tejto gigantickej spolo?nosti sa tak zrejme na Slovensku pá?i, pri?om jej po na?om hlavnom meste padla do oka Sere?. Práve tam ?oskoro vyrastie na ploche 60 000 m2 nové logistické centrum. To si bude Amazon prenajíma? od spolo?nosti Mountpark Logistics EU, ktorá je celoeurópskym ?pecialistom v tejto oblasti.

zdroj fotografie: Amazon

?To, ?e budujeme na?e logistické centrum na Slovensku, dokazuje, ako ve?mi veríme v investície na tomto trhu. Ur?ite tu nájdeme mno?stvo zamestnancov, ktorí budú otvorení novým mo?nostiam a skúsenostiam,? pre portál Trend uviedol Roy Perticucci, viceprezident Amazonu v Európe.
Vytvorenie tisícky pracovných miest potrvá tejto spolo?nosti zhruba tri roky, pri?om nábor prvých pracovníkov, bez nutnosti praxe v tomto odbore, zapo?ne u? v polovici leta. Amazon celkovo zamestnáva v Európe zhruba 40 000 ?udí v tridsiatich distribu?ných centrách. Zopár sa ich nachádza aj v susednom ?esku, kde v sú?asnosti pracuje pre túto spolo?nos? asi 3 000 pracovníkov. Po?as tohto roka sa v?ak zrejme v oboch krajinách tieto po?ty zna?ne zvý?ia, nako?ko tento internetový gigant plánuje do konca kalendárneho roka zamestna? ?al?ích 15 000 Európanov. Presná vý?ka investície, ktorú Amazon obetoval na výstavu centra v meste Sere? známa nie je.


zdroj fotografií: Amazon

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
22%
Páči sa mi to
78%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]