Opä? sa ukázalo, ?e u?enie detí, ako sa zachova? a ako privola? pomoc v núdzových situáciách, je nesmierne dôle?ité. Iba 4-ro?ný chlapec zo Spojeného krá?ovstva toti? zachránil svojej mame ?ivot len pomocou iPhonu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

4-ro?ný Roman bol doma so svojou dvoji?kou a mlad?ím bratom. Ke? uvidel mamu le?a? na zemi, okam?ite vedel, ?o má robi?. Pomocou maminho iPhonu a jej odtla?ku prsta ho odomkol a po?iadal hlasovú asistentku Siri, aby zavolala pomoc. Nasledovalo vyto?enie ?ísla 999 a Roman operátorke poskytol adresu, na ktorú pri?li záchranné zlo?ky. Ako dôkaz zverejnila polícia aj nahrávku z tohto nepríjemného telefonátu.

nenechaj si ujs?
Kvalitná kon?trukcia Xiaomi Mi5 zachránila ?ivot policajtovi! Smartfón po zásahu no?om stále bezproblémovo pracuje

V nej opisuje chlapec svoju mamu ako ?m?tvu?, av?ak neskôr vysvetlí, ?e zatvára o?i a nedýcha. Polícia a záchranári sa dostali na miesto o 13 minút neskôr. Zranenej poskytli prvú pomoc a na??astie sa ju pred odvozom do nemocnice podarilo prebra?. ?Je to ú?asný príbeh. V?aka rýchlemu mysleniu a po?iadaniu Siri o pomoc tento mladý chlapec zachránil svojej mame ?ivot, ?o znamená, ?e tu stále je a na svojich synov mô?e by? hrdá.? – povedal pracovník mestskej polície.

Tento prípad sa odohral e?te 7. marca. Tim Cook v?ak v?era na sociálnej sieti Twitter o ?om informoval a poprial Romanovej mame skoré uzdravenie. Nie v?etky deti sú nato?ko pohotové, aby sa rovnako zachovali v núdzových situáciách. Roman mal ??astie, ?e vedel ako-tak narába? so smartfónom a po?iada? Siri o pomoc. Ties?ové volanie sa dá, samozrejme, uskuto?ni? aj bez odomknutia smartfónu, no pri veku tohto chlapca sú jeho ?iny naozaj pozoruhodné.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
10%
Páči sa mi to
90%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.