Nie je ?iadnym tajomstvom, ?e sa Xiaomi sna?í pomôc? aj men?ím ?ínskym výrobcom gadgetov. Práve im toti?to podáva pomocnú ruku pri predaji produktov, ktoré ponúka cez vlastnú a mierne upravenú formu crowdfundingu. Najnov?ie sa takto spojila so spolo?nos?ou Weloop, ktorá sa posna?í zabodova? so svojim novým fitness trackerom.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ten je funkcionalitou nápadne podobný náramku, ktorý nám minulý rok predstavila spolo?nos? Xiaomi. Viaceré zdroje boli dokonca presved?ené o tom, ?e sa jedná o nový Mi Band 3, no neskôr sa ukázalo, ?e tomu tak nie je. To v?ak ani z?aleka neznamená, ?e tento náramok nemô?e Mi Band 2-ku pred?i?, ?i u? vo výbave, alebo ni??ej predajnej cene. Na vrchnej strane sa nachádza displej, ktorý slú?i, ako inak, na zobrazenie základných údajov o po?te prejdených krokov, spálených kalóriách ?i aktuálnom ?ase.

zdroj fotografie: Weibo

Okrem iného v?ak doká?e v reálnom ?ase zobrazova? aj hodnotu tepovej frekvencie alebo zostávajúcu výdr? batérie. Tá zvládne tento fitness tracker napája? pod?a údajov výrobcu nepretr?ite a? po dobu 30 dní. Ak by sa tieto odvá?ne tvrdenia naplnili, minimálne vo výdr?i by spomínaný Mi Band 2 skuto?ne na?iel svojho rovnocenného súpera. Novinka od Weloop má tie? skuto?ne úsmevný poster. Je na ?om toti? vyobrazená ako prste?, ktorý doká?e majite?a v prípade núdze teleportova? na bezpe?né miesto.

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi Mi Band 2

Okrem toho, ?e sa jedná o vydarený odkaz na Pána prste?ov, sa v?ak mô?e tento poster pokojne zaklada? na pravde. Náramok by pokojne mohol v sebe skrýva? akési SOS tla?idlo ur?ené na privolanie pomoci v prípade nebezpe?enstva. Zatia? sa ale jedná len o domnienky, nako?ko oficiálne bude celý náramok spolu so v?etkými jeho funkciami odhalený 27. apríla. Dovtedy si tak budeme musie? necha? zájs? chu? nielen na informácie o jeho výbave, ale aj predajnej cene.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
7%
Páči sa mi to
64%
Chcem to
29%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]