Niekedy sa naozaj ?udujeme, s akými v?etkými produktami prichádza na trh technologická spolo?nos? Xiaomi. Vidie? sme mohli napríklad inteligentnú termosku, vlastné písacie pero ?i dá?dnik. ??ínsky Apple? chce v?ak svojím fanú?ikom dopria? aj kvalitný spánok.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Skalní fanú?ikovia rýchlorastúceho ?ínskeho technologického startupu Xiaomi u? ur?ite o vankú?i tejto spolo?nosti po?uli. Ak medzi nich nepatrí?, ve?mi radi ti ho teraz predstavíme. Dokonca vieme, kde a za ko?ko si tento vankú? mô?e? kúpi? aj ty. Do ponuky ho zaradil e-shop Gearbest.com za skvelú cenu.

Xiaomi vankú?zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi vankú? za skvelých 44 ?
Z?avový kupón TWITTER

Vankú? v podaní ?ínskeho tech giganta nesie názov Xiaomi 8H Z1 a jeho základom je prírodný latex so ?es?hranným vzorom. Pou?itý priedu?ný materiál sa ?ahko a rýchlo prispôsobí tvaru tvojej hlavy a krku, v?aka ?omu bude tvoj spánok e?te hlb?í a kvalitnej?í. Práve vysoká pru?nos? a mäkkos? vankú?a prispeje k zlep?eniu kvality tvojho spánku. K v?etkým týmto vlastnostiam sa pridáva aj antialergickos?, ?o znamená, ?e sa nemusí? bá? o zachytávanie baktérií ?i rozto?ov. Rozmery vankú?a od Xiaomi sú 60.00 x 40.00 x 13.00 cm, tak?e o pohodlie núdza ur?ite nebude.

Xiaomi vankú?zdroj fotografie: Xiaomi

Xiaomi 8H Z1 vankú? si mô?e? zakúpi? za skvelých 44 ? v e-shope Gearbest.com. Vlo?ením kupónu TWITTER do objednávkového formulára sa aktivuje aj vítaná z?ava. Po?tovné za tento vankú? ?a vyjde necelé 4 ? a finálna cena tak bude 48 ?.


zdroj fotografie: Xiaomi

Xiaomi vankú?zdroj fotografie: Xiaomi

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
86%
Chcem to
14%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]