Xiaomi svojich verných fanú?ikov na jar tohto roka pote?ilo modelom Mi6, ktorý prevzal ?ezlo po minuloro?nej a extrémne ob?úbenej Mi5-ke. V?aka svojej výbave je táto novinka hodná ozna?enia vlajkovej lode, ktorá zárove? priná?a slu?nú batériu. Práve tento hardvér nového Xiaomi Mi6 je teraz mo?né vylep?i? ?peciálnymi úpravami, ktoré doká?u jeho kapacitu nieko?konásobne zvä??i?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Mnohí milovníci nadupaných smartfónov sa do?kali poriadnej vlajkovej lode v apríli tohto roka, ke? Xiaomi predstavilo svoj model Mi6. Jeho výbava zah??a ?pi?kový procesor Snapdragon 835, s ktorým spolupracuje ve?ká opera?ná pamä? RAM s kapacitou 6 GB. Ako správnemu high-endu mu nechýba ani duálny fotoaparát, krásny 5,15″ displej a mnoho ?al?ích skvelých vlastností. Kvalitná kon?trukcia v sebe tie? skrýva batériu s kapacitou 3350 mAh, ktorá si na jedno nabitie poradí aj s nieko?kými d?ami práce. Niekomu v?ak ve?kos? akumulátora nemusí príli? vyhovova?, a tak siahne po externom zdroji v podobe powerbanky. Teraz sa ale naskytá mo?nos? zvä??i? kapacitu batérie priamo v samotnom smartfóne.

Xiaomi Mi6 batériazdroj fotografie: Taobao

Xiaomi Mi6 bez DPH za 368 ? v?aka kupónu MiHK4G
Potrebné je zvoli? dopravu EU Express!

Investícia nie je vôbec drahá

Pre tých, ktorí sú ochotní trocha riskova?, ponúka ?ínsky e-shop Taobao mo?nos? zakúpi? si zdroj energie pre Mi6-ku s nieko?konásobne vä??ou kapacitou. Táto modifikácia v?ak zasahuje priamo do kon?trukcie. Pôvodný zadný kryt je v tomto prípade odobratý a nahradený ?peciálnym kusom, ktorý doká?e zakry? ve?kú batériu z dielne Sony. Tá ponúkne pou?ívate?ovi omnoho viac energie ako pôvodný model. Na výber sú verzie s kapacitou 6700 mAh, 7000 mAh ?i najvä??í variant s 9000 mAh. Cena ?najmen?ej? verzie je stanovená na 28 ?, pri?om stredný model je zhruba o 4 ? drah?í. Za poslednú z trojice zákazník zaplatí 43 ?, no treba ma? na pamäti, ?e takáto úprava poru?í záru?né podmienky výrobcu.

zdroj fotografií: Taobao

Oplatí sa riskova??

Po aplikovaní jedného z týchto ve?kých akumulátorov v?ak u? nebude mo?né vráti? spä? pôvodný kryt smartfónu. S vä??ou kapacitou batérie tak príde aj vä??ia hmotnos? a hrúbka, s ktorou Xiaomi Mi6 u? nebude vyzera? tak elegantne. Taktie? nie je isté, ?i je tento spôsob zvä??enia kapacity bezpe?ný a z toho dôvodu je lep?ie siahnu? po ?peciálnom kryte so zabudovanou batériou. Jeden taký ponúka aj spomínaný e-shop, a to s kapacitou 6000 mAh a zabudovanou technológiou bezdrôtového nabíjania. Jeho cena sa pohybuje na úrovni iba 27 ?, ?ím je nielen lacnej?í, ale aj omnoho bezpe?nej?í.

Xiaomi Mi6 kryt s batériouzdroj fotografie: Taobao

6000 mAh batéria pre Xiaomi Mi6 v kryte

Podobné modifikácie smartfónov sú pomerne riskantným krokom ako pred??i? výdr? batérie na jedno nabitie, no pri takýchto vlajkových lodiach ako je Xiaomi Mi6 je lep?ie dr?a? sa pri zemi a neni?i? pôvodnú, precízne spracovanú kon?trukciu nevkusnými úpravami akumulátora. Takéto zmeny sa mô?u podpísa? nielen na dizajnovej, ale aj na funk?nej stránke samotného smartfónu. Siahol by si po takomto ?tuningu?, aby si zvý?il kapacitu batérie svojej Mi6-ky?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
25%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]