Zrejme sa zhodneme na tom, ?e najvä??ím nedostatkom smartfónov od Xiaomi je, minimálne pre nás Slovákov, ich neúplná podpora tunaj?ích LTE frekvencií. Vyzerá to v?ak tak, ?e sa tento v na?ich kon?inách ob?úbený výrobca kone?ne spamätal, ke??e pásmo B20 zahrnul do svojej najnov?ej vlajkovej lode.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tá, ako iste dobre vie?, nesie ozna?enie Xiaomi Mi6, pri?om bola doposia? predávaná len vo verzii bez podpory 800 MHz LTE frekvencie. To sa v?ak u? ?oskoro kone?ne zmení a fanú?ikovia sa tak do?kajú aj oficiálnej globálnej verzie. Táto verzia je vo v?etkom zhodná s ?ínskou verziou, pri?om rozdiel je len v po?te podporovaných LTE frekvencií.


zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský/FonTech

Predpokladaná cena Xiaomi Mi6 Global

A tie? cene. E-shop Geekbuying ako prvý zaradil globálnu verziu Xiaomi Mi6 do ponuky, pri?om ich odhadovaná cena je nie?o nad 460 ?. Veríme v?ak, ?e cena globálnej verzie Mi6-ky poletí dole rovnako rýchlo ako cena ?ínskej, ktorá klesá ka?dým tý?d?om. Sú?as?ou tejto verzie bude, samozrejme, aj oficiálna európska nabíja?ka a tie? kompletná CE certifikácia.


zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský/FonTech

Nenechaj si ujs?
Ako je mo?né, ?e spolo?nos? Xiaomi predáva svoje kvalitné produkty za takú nízku cenu?

?o sa dostupnosti týka, Xiaomi Mi6 Global má na trhu prís? niekedy v tre?om kvartáli tohto roka, ?o je takmer za rohom. Aby toho nebolo málo, po?u?káva sa aj o globálnej verzii populárneho Xiaomi Mi5. Informácie o tomto modeli v?ak nie sú potvrdené a je stále otázne, ?i sa Xiaomi rozhodne na trh vypusti? Mi5-ku s podporou 800 MHz LTE frekvencie. U? by sa ale patrilo.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
41%
Páči sa mi to
35%
Chcem to
6%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
6%
Neznášam to
12%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]