banner-mi5-pro
Na ?ínskom smartfónovom fronte to opä? vrie! Súboj o najlacnej?í smartfón s najvýkonnej?ím procesorom sveta naberá na obrátkach. Hotové ?ialenstvo v?ak vypukne u? o ?tyri dni, kedy má svetlo sveta uzrie? nadchádzajúca vlajková lo? spolo?nosti Xiaomi spolu so zvä??enou a mo?no aj zmen?enou verziou. Dávnej?ie dohady tvrdili, ?e cena bude vy??ia ako predpokladáme, no najnov?ie informácie tvrdia pravý opak.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Technologický trh sa nadobro zmenil. V ne?alekej minulosti sme boli zvyknutí na pravidelnú, ro?nú prestávku medzi predstavovaním nových vlajkových zariadení. Rýchla doba si v?ak vy?iadala rýchlej?í dopyt po nových top-end modeloch, ?o zaprí?inilo, ?e sa doba medzi predstavovaním zna?ne skrátila. Potvrdzuje to nedávno predstavené LeEco Le Pro 3, ktoré nechalo svojho predchodcu kra?ova? iba 5 mesiacov. Spolo?nos? Xiaomi taktie? urýchlila proces výroby a ob?úbenú Mi5-ku tak po 7 mesiacoch nahradí vylep?ený model, Xiaomi Mi5S. Ten sa do?ká aj svojej zvä??enej verzie, ktorá ponesie v mene prívlastok Plus a jedná sa v podstate o o?akávaný phablet Mi Note 2.

Xiaomi Mi5 Pro mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

TIP: Xiaomi zverejnilo teasery v?etkých smartfónov rady Mi na po?es? novinky Mi5S

Oba tieto vlajkové modely ponesú famózne ?pecifikácie, ktoré budú krá?a? ruka v ruke s priaznivou predajnou cenou. Xiaomi Mi5S zrejme príde vo viacerých pamä?ových verziách, av?ak najnov?ie správy odha?ujú cenu len jednej z nich. Táto verzia dostane do vienka 6 GB RAM pamäte, 64 GB interné úlo?isko a rovnako aj procesor Snapdragon 821. Xiaomi si nacení tieto výkonné ?pecifikácie na výbornú sumu 267 ?. Vä??í model Xiaomi Mi5S Plus by rovnako nemal narobi? ve?ký vietor vo va?ej pe?a?enke a verzia obsahujúca opä? Snapdragon 821, 6 GB RAM, a obrovské 256 GB interné úlo?isko bude stá? po prepo?te stále pekných 401 ?. Po pripo?ítaní povinných poplatkov sa tak cena oboch zariadení mierne zvý?i, no stále doká?e pote?i?.

xiaomi-mi-5s-dual-cameras

TIP: Nový teaser potvrdzuje prvotriedny výkon smartfónu Xiaomi Mi5S

To v?ak nie je ani z?aleka v?etko. Spolo?nos? najnov?ie uverejnila aj mierne prekvapivý teaser, ktorý láka na duálny fotoaparát. Doteraz sme predpokladali, ?e Xiaomi Mi5S príde len s jediným sníma?om na zadnej strane. V?etko v?ak bude úplne inak a ?ínsky výrobca nám tak urobil skuto?ne rados?. Okrem toho sa ?alej mô?me te?i? na novú ultrazvukovú technológiu skenera odtla?kov prstov, NFC a slávnu grafickú nadstavbu MIUI 8. Na eufóriu radosti si v?ak budeme musie? po?ka? e?te do 27. septembra, kedy v?etko oficiálne vypukne.

Tak ?o, te?íte sa?
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
70%
Chcem to
27%
Mám to
2%
Nepáči sa mi to
2%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]