Logá spolo?ností nie sú len poznávacími zna?kami, ale vä??inou v sebe skrývajú aj nejaký odkaz. O logu spolo?nosti Tesla sa toho popísalo to?ko, a? sa k tomu vyjadril samotný zakladate? Elon Musk.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Musk sa k významu loga vyjadril pomocou tweetu, kde mu otázku týkajúcu sa loga adresoval jeden z fanú?ikov. Jednoduché písmeno ?T? v sebe ukrýva viac ako by sa mohlo zda?. Pod?a slov CEO americkej spolo?nosti symbolizuje logo prie?ny rez elektromotorom, pri?om jedna polovica vodorovnej ?asti písmena je stator a druhá rotor.

zdroj fotografie: Dennis Vroegop

Vysvetleniu loga sa dostalo aj ?al?ej spolo?nosti, ktorej zakladate?om je Elon Musk. Pomerne futuristická spolo?nos? SpaceX, ktorú zalo?il u? v roku 2002, má v logu ?al?ie písmeno. V tomto prípade ide o ?X?, ktoré má predstavova? trajektóriu letu rakety.

Nenechaj si ujs?
TIP: Myslí? si, ?e o Tesle vie? v?etko? Toto je 12 faktov, ktoré ?a zaru?ene prekvapia

zdroj fotografie: Dailygenius 

?al?ou korporáciou, ktorá sa spája s Muskom, je známe SolarCity. Jej logo je zobrazuje energiu Slnka, ktorá je, ako u? z názvu vyplýva, pre spolo?nos? k?ú?ová. Je dôle?ité taktie? pripomenú?, ?e SolarCity je plne samostatný projekt a s Teslou nemá zatia? ni? spolo?né. Tesla pre?la pomerne nedávno zmenou, a to miernym rebrandingom, ke? sa názov Tesla Motors zmenil na jednoduch?ie a ú?elnej?ie Tesla Inc.

Nenechaj si ujs?
TIP: Nové úlo?isko batérií Powerpack od Tesly je suverénne najvä??ie na svete

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]