Vynaliezavos? a fantázia ?ínskych obchodníkov zrejme nemá medze. To platí aj v prípade e-shopu Geekbuying.com, ktorý priná?a neuverite?ný výpredaj. V ?om nájde? mno?stvo fantastických produktov za e?te lep?ie ceny. To v?ak ani z?aleka nie je v?etko!

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pokia? si si od nového roka stihol na?etri? zopár eur, aby si ich neskôr minul vo výpredaji, teraz má? na to ideálnu príle?itos?. ?ínsky internetový obchod Geekbuying.com priná?a akciu, aká tu e?te nebola. Do festivalového výpredaja sa dostali desiatky produktov, ktoré bude? môc? kúpi? v daný de? za jedine?né ceny. Po?me v?ak najprv na tú lákavej?iu ?as? akcie. Spomínaný e-shop toti? prichádza so skvelou mo?nos?ou, ako získa? svoj ob?úbený produkt za menej ako 10 ?! Sta?í, ak sa do e-shopu prihlási? so svojim ú?tom a následne si z danej ponuky vyberie? produkt, za ktorý bude? hlasova?. Nezabudni ho v?ak zdie?a? aj prostredníctvom sociálnych sietí!


zdroj fotografie: Geekbuying

Vstúpi? do výpredaja a hlasova? za svoje zariadenie

Táto akcia trvá a? do 14. marca, kedy bude vybraný produkt s najvä??ím po?tom hlasov. Ten sa bude následne predáva? len za pribli?ne 9,50 ?, no po?et kusov je obmedzený. Dovtedy si nezabudni do kalendára zazna?i? hne? nieko?ko dátumov. U? dnes si v?ak mô?e? vybra? zo ?irokej ponuky domácich smart zariadení, pri?om ceny za?ínajú u? od 9,70 ?!  Ak v?ak domáce gadgety nie sú tvoja parketa, nezúfaj! U? 7. marca bude? ma? mo?nos? vybra? si z mno?stva z?avnených sú?iastok pre drony. Výpredaj bude následne pokra?ova? 9. marca.

zdroj fotografie: Geekbuying

Zobrazi? celú ponuku domácich smart zariadení

Tentokrát sa v?ak v z?avách e-shopu objavia doplnky do auta a milovníci elektroniky si na svoje prídu 11. marca. Séria týchto výpredajov vyvrcholí 14. marca, kedy bude vylosovaný jeden zo spomínaných produktov, za ktoré mô?e? hlasova?. Zárove? sa v?ak do ponuky dostanú ?al?ie produkty. Tie bude? ma? mo?nos? kúpi? v akcii u? od 0,01 ?! Nedo?kavci si ale mô?u vybra? svoj nový smartfón, notebook, inteligentný náramok ?i tablet e?te dnes.

zdroj fotografie: DGtle

Kúpi? EU verziu OnePlus 3T za 427 ?
6 GB RAM/64 GB ROM

Milovníci výkonných smartfónov ur?ite neodolajú modelu OnePlus 3T. Tento kúsok so 6 GB opera?nou pamä?ou RAM a procesorom Snapdragon 821 mô?e by? tvoj u? za 427 ?! Navy?e sa jedná o európsku verziu, ?o z neho robí e?te lákavej?iu ponuku.

Z?avnený segment smartfónov je naozaj pestrý a nájs? v ?om mô?e? aj Xiaomi Redmi 4 Pro len za 151 ? ?i globálnu verziu LeEco Le Max 2. Druhý spomínaný model je v obchode dostupný len za 192 ?. Ak v?ak nestíha? ani jednu z týchto akcií, máme pre teba príjemnú správu. Po skon?ení fanú?ikovského festivalu spú??a internetový obchod Geekbuying.com ?al?ie neodolate?né akcie. U? o 9 dní tak bude? môc? kúpi? z?avnené produkty z kategórie smartfónov, TV boxov ?i tabletov. Chýba? nebudú ani inteligentné hodinky, RC drony a ?portoví nad?enci si budú môc? zaobstara? ak?né kamery za skvelé ceny.

Poznámka redakcie: ?lánky ozna?ené ako ?Sponzorované? a publikované autorom ?Inzercia? sú ur?ené na propagáciu aktuálnych zliav a akcií na produkty predávané ?ínskymi e-shopmi. Za predaj nezodpovedáme, len informujeme o akcii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
17%
Chcem to
0%
Mám to
17%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.