10 000 mAh Xiaomi Powerbank spolu s jedinečným príslušenstvom teraz kúpiš lacnejšie, ako kedykoľvek predtým

banner-mi-band-2
Iste viete, ?e vá? ob?úbený portál Fónyz?íny, vám pravidelne priná?a informácie nielen zo sveta ?ínskych smartfónov, ale i rôzneho príslu?enstva, ?i iných inteligentných gadgetov. ?peciálne výrobky od svetoznámych ?ínskych spolo?ností Xiaomi, Nillkin alebo ROCK, ktoré vyrábajú mno?stvo druhov rôzneho príslu?enstva, vynikajú skvelým pomerom ceny a kvality. V na?om partnerskom e-shope Everbuying.net je teraz mo?né zakúpi? toto zna?kové príslu?enstvo za naozaj výhodné ceny.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi Powerbank 10 000 mAh

Výpredajová cena: 13,80 ?!

Za?neme trochu odli?ne a predstavíme si to najlep?ie hne? na za?iatok. Spolo?nos? Xiaomi je vo svete známa nielen výrobou vynikajúcich smartfónov, inteligentných gadgetov ur?ených do domácnosti, ?i skvelých fitness náramkov. Ve?ké meno tvorí tomuto ob?úbenému výrobcovi aj skuto?ne ?iroká ponuka powerbaniek. Tie sú po celom svete známe svojou kvalitnou kon?trukciou, vysokou kapacitou a vynikajúcou predajnou cenou. Cena za model s kapacitou 10 000 mAh v?ak dne?ným d?om klesla e?te ni??ie a tento jedine?ný kus príslu?enstva mô?e by? vá? u? za menej ako 14 ?. Táto externá batéria ponúka kvalitné kon?truk?né spracovanie v?aka hliníkovej kon?trukcii. Powerbanka je navy?e ?ahko prenosná v?aka nízkej hmotnosti, ktorá sa zastavila na hodnote 207 gramov.

Xiaomi Power Banky (10)

Rozmery ?inia 9.10 x 6.04 x 2.70 cm, ?o znamená, ?e táto externá batéria sa pohodlne zmestí do ka?dého vrecka nohavíc. Xiaomi powerbanka doká?e nabi? vá? milovaný smartfón a? 3-krát, ?o sa v?ak vzh?adom na ve?kos? akumulátora vá?ho zariadenia mô?e mierne lí?i?. Táto externá nabíja?ka je navy?e dodávaná s krátkym microUSB káblom, ktorý slú?i na jej nabíjanie, ako i nabíjanie smartfónu. Batérie umiestnené pod vrstvou hliníka ponúkajú dokopy a? 9 ochranných prvkov, ktoré sa starajú o nadpriemernú bezpe?nos? pri nabíjaní. Tento nevyhnutný produkt pre cestovate?ov, dobrodruhov, ale i osoby, ktoré svoj smartfón potrebujú ma? neustále k dispozícií, je dostupná v striebornej farbe za cenu 13,80 ?.

Kúpi? Xiaomi Powerbank za 13,80 ?

Nillkin USB Type-C kábel

Výpredajová cena: 5,84 ?!

20160620173839_28588

Nillkin patrí medzi popredných svetových výrobcov príslu?enstva pre smartfóny. Táto ?ínska spolo?nos? produkuje mno?stvo ochranných krytov, tvrdených skiel a vysokokvalitných napájacích káblov. Do poslednej kategórie spadá luxusný reverzibilný USB Type-C kábel, ktorý je teraz dostupný za zvýhodnenú cenu. Ten prichádza s d??kou rovných 100 cm v troch farebných prevedeniach. Samotné drôty tohto napájacieho kábla sú obalené v kvalitnom textilnom materiáli, ktorý na svojich koncoch prechádza do hliníkových konektorov. Kábel je v?aka pou?itým materiálom poriadne odolný a o jeho znehodnotenie sa rozhodne nemusíte obáva?. Pomocou tohto kábla je ?alej mo?né uskuto?ni? aj skuto?ne rýchle prená?anie súborov práve v?aka USB 3.0 konektoru a vhod padne aj podpora rýchleho nabíjania do výstupu 3A. Zlatá, strieborná, ale aj sivá farebná verzia majú rovnako nízku cenovku 5,84 ?.

Kúpi? Nillkin USB Type-C kábel za 5,84 ?

Stojan ROCK

Výpredajová cena: 7,82 ?!

1471252561902322

Pomyselnou ?ere?ni?kou na torte je tentoraz ve?mi u?ito?ný produkt, ktorým je stojan na va?e milované zariadenie. Ten doká?e skrá?li? vá? no?ný stolík a podr?a? vá? smartfón v momente, ke? budú va?e ruky plné. Stojan je priam stvorený na prezeranie filmov alebo fotografií a doká?e poslú?i? aj ako napájací dok, ke??e ponúka otvor na prevle?enie napájacieho kábla. Tento hliníkovo drevený dizajnový doplnok mô?e by? vá? za cenu 7,82 ?.

Kúpi? stojan ROCK za 7,82 ?

Tu v?ak dne?ná ponuka ani z?aleka nekon?í a v?etky zvýhodnené produkty ur?ené pre vá? milovaný smartfón nájdete na tomto odkaze. Medzi touto ob?írnej?ou paletou výrobkov sa nachádzajú aj prídavné objektívy, slúchadlá, puzdra, ale i rôzne rie?enia napájania.

Zobrazi? kompletný výpredaj príslu?enstva

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
63%
Chcem to
13%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]