Spa?ovacie motory sú tu s nami u? desiatky rokov, pri?om ich vplyv na ?ivotné prostredie je skuto?ne markantný. Ekologickej?ou cestou sa rozhodla vyda? spolo?nos? Tesla, ktorej elektromobily sú preslávené po celom svete. Jej vplyv je nato?ko ve?ký, ?e sa dokonca aj konkuren?né automobilky rozhodujú prida? na stranu elektromotorov. ?al?ím takýmto výrobcom ale bude ?védske Volvo, ktoré chce svoje portfólio roz?íri? o nové elektromobily.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Automobily na elektrický pohon sú vo svete ?oraz ob?úbenej?ie a ke??e existuje iba málo výrobcov, ktorí tieto vozidlá ponúkajú, tak americká Tesla je v tomto smere neohrozeným lídrom. Jej stopy sa ale chystá nasledova? aj severská spolo?nos? Volvo, ktorej automobily sú vnímané ako jedny z najbezpe?nej?ích. CEO Volva, Hakan Samuelsson, prezradil, ?e firma sa plánuje zamera? na vývoj elektromobilov, no zárove? v?ak skon?í s vývojom nových generácií dieselových spa?ovacích motorov.

zdroj fotografie: Tesla

Prednedávnom Volvo uviedlo na trh novú generáciu benzínových a dieselových motorov, ktoré prichádzajú s mnohými inováciami. Spolo?nos? si v?ak uvedomila, ?e Tesla doká?e zákazníkom ponúknu? elektromobily, po ktorých tú?ia. Volvo verí, ?e je v tomto rozvíjajúcom sa elektromobilovom priemysle miesto aj pre neho a plánuje ho ur?ite vyu?i? naplno. ?védska automobilka ale neplánuje dieselové motory odstavi? úplne a na?alej bude pracova? na inováciách, v?aka ktorým budú tieto pohonné jednotky sp??a? prísne emisné normy, av?ak u? len ako druhoradý cie?.

zdroj fotografie: VolvoCars

Nenechaj si ujs?
Tesla pripravuje svoj ?al?í nadupaný elektromobil Model Y. Vieme, akú výbavu by mohol prinies?

Stále striktnej?ie nariadenia Európskej únie majú za následok aj rast cien dieselových motorov. Investi?ná banková spolo?nos? Goldman Sachs odhaduje, ?e na ka?dý vyrobený dieselový agregát vzrastú náklady a? o takmer 300 ?. Niet preto divu, ?e sa Volvo sna?í zamera? práve na elektromobily. Prvé modely z linky Volva by mali vyjs? v roku 2019. Aj napriek inovatívnym technológiám nasadí výrobca na tieto elektrické modely pomerne nízku cenu.

Volvo XC90zdroj fotografie: VOLVO Media – Volvo Cars

Tá sa má pohybova? na úrovni 31 500 ? a? 36 000 ? a dojazd bude ?ini? a? 402 km na jedno nabitie. ?oraz viac automobiliek sa pú??a do výroby ekologických elektromobilov, ?o by mohlo znamena?, ?e u? o nieko?ko rokov mô?u spa?ovacie motory z moderných áut nadobro vymiznú?. Súhlasí? s rozhodnutím Volva zamera? sa na výrobu elektromobilov alebo by si rad?ej stále uvítal pokro?ilej?ie automobily, no s dieselovým motorom pod kapotou?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
56%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
19%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]