MIUI 9 doká?e v smartfónoch Xiaomi robi? skuto?né zázraky, ?o dokázal aj rýchlostný test. V ?om sa nová Mi6-ka s touto najnov?ou nadstavbou ocitla proti svojim ve?kým rivalom, ktorých poriadne potrápila.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nové MIUI 9 od Xiaomi dostalo poriadnu dávku vylep?ení a dokonalá optimalizácia systému spolu s úpravou procesov na pozadí robia túto nadstavbu bleskovo rýchlou. Mnohým pou?ívate?om u? o pár tý?d?ov prinesie úplne nový pocit z pou?ívania ich Xiaomi smartfónu. Do tej doby ich v?ak rozhodne upúta svojou nespútanou silou a rýchlos?ou. Tú spolo?nos? prezentovala v rýchlostnom teste otvárania aplikácií proti vlajkovým lodiam Huawei a Samsungu.

Ohromná rýchlos?

Aplikácie boli na modeli Mi6 s MIUI 9, Samsungu Galaxy S8 s nadstavbou Samsung Experience a novej P10-ke s EMUI 5.1 nain?talované z rovnakého obchodu. Jednalo sa o 50 ob?úbených ?ínskych titulov. Celý test prebiehal v kontrolovanom prostredí, kde boli výsledky detailne zaznamenávané. Nadstavba MIUI 9 v Xiaomi Mi6 predviedla svoje vylep?enia dokonale, ?ím mu zabezpe?ila v tomto testovaní jednozna?né prvenstvo. Táto vlajková lo? tak vzi?la ako ví?az so 43 aplikáciami, ktoré otvorila rýchlej?ie ako jej konkurenti. Na druhom mieste so 4 rýchlej?ie otvorenými aplikáciami sa umiestnila pýcha Samsungu a ako tretí s tromi aplikáciami skon?il Huawei P10.

Nenechaj si ujs?
MIUI 9 je aktuálne najdokonalej?ou Android nadstavbou. Dokazujú to v?etky tieto skvelé funkcie

Práve takáto skú?ka ?oh?om? je relevantným dôkazom dominancie nadstavby MIUI 9. Jej extrémne rýchlu odozvu zabezpe?uje najmä skvelá optimalizácia, ale aj dynamické rozde?ovanie zdrojov. S týmito novinkami sa tak pou?ívate? nebude musie? bá?, ?e jeho Xiaomi smartfón pri otváraní aplikácie niekedy zaváha. Mnohí majitelia mô?u u? o pár tý?d?ov o?akáva? aktualizáciu. Najskôr ale zavíta u? 11. augusta do Xiaomi Mi5X, Mi6 a Redmi Note 4X (procesor Qualcomm). ?al?ie kúsky budú nasledova? o 2 tý?dne neskôr a na novú nadstavbu sa mô?u te?i? aj nieko?koro?né modely Mi1, Mi1S ?i Mi2A, ktoré ju privítajú v septembri. Ako sa ti pá?i nové MIUI 9?


Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
40%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]