Milovníci Xiaomi smartfónov u? dlhé mesiace ?akali na tento de?, kedy im spolo?nos? predstaví novú verziu svojej grafickej nadstavby MIUI. Po dlhom napínaní bolo len pred krátkou chví?ou MIUI 9 oficiálne predstavené a priná?a mnoho nových vylep?ení.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi poznáme ako produktívneho ?ínskeho výrobcu mnohých zariadení, od smartfónov, cez televízory, gadgety, a? po doplnky do domácností. Mnohým fanú?ikom tejto zna?ky v?ak u?arovali práve smartfóny, ktoré tento gigant zvláda vyrába? skuto?ne bravúrne. Okrem kvalitného spracovania ich jedine?nými spomedzi ostatných robí aj grafická nadstavba MIUI. Tá si od svojho vzniku pre?la mnohými zmenami a priniesla mno?stvo vylep?ení.

MIUI 9 v znamení ?bleskovej rýchlosti?

Inak tomu nebolo ani dnes pri oficiálnom odhalení v poradí u? deviatej verzie tejto milovanej nadstavby. U? v posledných tý?d?och sme mali mnoho príle?itostí sa o MIUI 9 do?íta? rôzne zaujímavé novinky. V nich boli obsiahnuté správy o nových funkciách ?i inováciách v grafickom prostredí. To, ?o v?etko Xiaomi do tejto novej verzie s kódovým ozna?ením ?Lightning? zakomponovalo ti povedia nasledujúce riadky.

MIUI 9zdroj fotografie: MIUI

Optimalizácia a výkon

U? dlhé tý?dne sme mohli slýcha? správy o rýchlosti a plynulosti nového MIUI 9 a Xiaomi skuto?ne tento s?ub dodr?alo. Po?as predstavenia bola toti? chválená optimalizácia novej nadstavby, ktorá je teraz e?te rýchlej?ia ako kedyko?vek predtým.

zdroj fotografie: MIUI

Na dôkaz týchto markantných zmien bolo porovnané Xiaomi Mi6 s dvoma rivalmi, Samsungom Galaxy S8 a Huawei P10 v teste plynulosti. Ak by si v?ak e?te netu?il, kto z tejto trojice vyhral, tak si rozhodne pozri aj prilo?ené video. S novými úpravami je nadstavba MIUI 9 aktuálne najrýchlej?ou vo svete Android smartfónov.

Optimalizácia jadra systému priná?a zmeny v rýchlosti otvárania aplikácií, rýchlej?iu odozvu a inteligentné vyu?itie procesora. Výraznou inováciou je tie? dynamické pride?ovanie zdrojov. Pokia? pou?ívate?  má otvorených mnoho aplikácií a slu?ieb, tak tie sa doteraz sústre?ovali na systémové zdroje sú?asne, no v MIUI 9 budú tieto zdroje pride?ované prioritným aplikáciám. V?etky vylep?enia vedú k e?te dokonalej?iemu pou?ívaniu novej nadstavby a umocnenej?iemu pou?ívate?skému zá?itku.

zdroj fotografií: MIUI

Univerzálne vyh?adávanie, Smart asistent a Smart launcher aplikácií

zdroj fotografie: MIUI

Tieto tri nenápadné novinky mô?u fanú?ikovia v MIUI 9 taktie? o?akáva?. Svojou úlohou v?ak výrazne zlep?ia pou?ívanie nadstavby ako aj vyh?adávanie obsahu ?i aplikácií. S funkciou Univerzálneho vyh?adávania je mo?né vyh?adáva? obrázky na základe k?ú?ových slov. Smart asistent vylep?uje celkové vyh?adávanie a poskytuje jednoduché h?adanie fotografií, textu ?i iného obsahu v Xiaomi smartfónoch s MIUI 9. Túto trojicu uzatvára ?múdry? launcher pre aplikácie, ktorý doká?e na základe zobrazovaného obsahu poskytnú? návrhy na otvorenie najvhodnej?ej aplikácie. Pou?ívate?ovi tak sta?í skopírova? napríklad text a nové MIUI 9 mu navrhne vhodnú aplikáciu na základe obsahu.

zdroj fotografii: MIUI

Vylep?ení je omnoho viac

Mo?no sa ti to zdá, ?e Xiaomi neprinieslo príli? výrazne vylep?enia, no treba podotknú?, ?e okrem týchto noviniek, ktoré sme videli pred krátkou chví?ou na oficiálnom predstavení, nám spolo?nos? priná?a aj doteraz známe funkcie ako obraz v obraze ?i nové skratky na uzamknutej obrazovke. Mnohí sa v?ak te?ia aj na rozdelenie obrazovky, ktoré rozhodne v MIUI 9 nechýba. Táto funkcia v?ak mala premiéru e?te pri predstavení opera?ného systému Android 7.0 Nougat, no kone?ne sa dostáva aj do smartfónov od Xiaomi. Pou?ívate? si tak vychutná multitasking skuto?ne naplno a dostupná je u? dokonca aj pre niektoré modely s MIUI 8. U?íva? si ju u? teraz mô?u majitelia Xiaomi Mi Max 2 a vlajkovej lode Mi6. ?oskoro v?ak zavíta do v?etkých kúskov spolo?nosti.

zdroj fotografie: Miuios.cz

Nenechaj si ujs?
Úplne prvé Xiaomi smartfóny, ktoré dostanú najnov?ie MIUI 9. Aktualizáciu obdr?í aj 5 rokov starý model

Pri týchto nových funkciách nadstavby MIUI 9 ale treba pripomenú?, ?e niektoré novinky sa mô?u od ?ínskej verzie a globálneho vydania lí?i?. Zatia? sú isté mo?nosti a vylep?enia dostupné iba pre pou?ívate?ov v domovskej ?íne, a tak si budeme musie? po?ka? na svetovú premiéru MIUI 9-ky.

?ínske MIUI 9 u? ?oskoro

Aktualizácia na MIUI 9 bude dostupná od 11. augusta pre smartfóny Xiaomi Mi6, ?erstvo predstavené Xiaomi Mi5X a k nim sa pridá aj Xiaomi Redmi Note 4X (Redmi Note 4 so Snapdragonom 625). Druhá vlna aktualizácií nastane 25. augusta, kedy sa na MIUI 9 mô?u te?i? pou?ívatelia modelov Mi MIX, Mi Note 2, Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5c, Mi Max 2, Mi Max 32G, Mi Max 64G/128G, Mi 4S, Mi 4c, Mi Note Pro a Redmi 4X.

zdroj fotografie: Miuios.cz

V tretej vlne updatov, ktorá nastane neskôr v septembri, MIUI 9 dostanú star?ie zariadenia vrátane Redmi 2, Redmi 1, Mi 2 ?i Mi 2S. Tieto dátumy sa vz?ahujú na vydanie ?ínskej tý?dennej (developer) verzie MIUI 9, pri?om globálna verzia s podporou v?etkých jazykov zatia? oznámená nebola. My v?ak na ?u ?aka? nemusíme, ke??e Miuios.cz komunita vydá prelo?ené MIUI 9 v rovnakých termínoch, v akých bude vydaná ?ínska verzia. Dôle?ité je taktie? spomenú?, ?e MIUI 9 neprinesie nov?ie verzie Androidu, aspo? zatia?. Ako sa ti pá?i nové MIUI 9?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
31%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
14%
Mám to
3%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
3%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]