Ve?ké technologické spolo?nosti ako Google ?i Apple pou?ívajú umelú inteligenciu pre vylep?enie vlastných softvérov. Google pri?iel s novinkou, ktorá strojové u?enie zásadne zmení.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tréning umelej inteligencie zvy?ajne prebieha tak, ?e sa na jednom mieste zbierajú informácie o tom, ako pou?íva? aplikácie a na základe toho vznikajú nové algoritmy. Výsledkom mô?e by? ?oko?vek od ostrej?ích fotografií a? po lep?iu vyh?adávaciu funkciu v tvojej e-mailovej aplikácii. Tento spôsob je síce efektívny, no má aj zopár nevýhod. Prvou a najzásadnej?ou je súkromie pou?ívate?ov. Údaje o pou?ívaní aplikácií sú toti? posielané na servery spolo?ností.

umelá inteligencia
zdroj fotografie: Android Gadget Hacks

Google preto za?al experimentova? s novým spôsobom trénovania umelej inteligencie, a to takzvaným Federated Learning. Namiesto toho, aby boli údaje o pou?ívaní posielané na servery Google, bude u?enie prebieha? na ka?dom zariadení individuálne. V podstate to znamená, ?e umelá inteligencia bude trénovaná aj tvojím procesorom v smartfóne. Prvou aplikáciou, na ktorej Google novinku skú?a, je klávesnica Gboard. Tá pou?ívate?om poskytuje návrhy slov na základe správ a pamätá si, ktoré návrhy ignorujú a ktorým návrhom venujú pozornos?.

?Federated Learning priná?a inteligentnej?ie modely, nízku latenciu a ni??iu spotrebu energie pri zaistení súkromia.? – povedali výskumní vedci Google, Brendan McMahan a Daniel Ramage.

nenechaj si ujs?
Umelá inteligencia s vlastným asistentom u? aj v Messengeri! Pozri sa, ako bude vyzera?

Federated Learning priná?a mno?stvo výhod. Tento spôsob je viac súkromný, ked?e dáta nikdy neopustia zariadenie, a pou?ívatelia nemusia ?aka? na aktualizáciu od Google, v ktorej je zakomponovaný nový algoritmus. Neovplyvní to v?ak výkon a výdr? batérie zariadení? Google na??astie myslel aj na toto a u?enie preto prebieha iba ke? je zariadenie na nabíja?ke a pripojené k Wi-Fi. Na podobnej novinke vraj pracuje aj Apple, pri?om tá jeho sa volá ?differential privacy?. Zdá sa, ?e v budúcnosti sa budeme s týmto spôsobom trénovania umelej inteligencie stretáva? ?oraz ?astej?ie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.