Umelá inteligencia sa dostáva do ?oraz vä??ieho spektra technológií. Nezaostáva ani Facebook, ktorý len pred pár d?ami priniesol túto vymo?enos? aj do ob?úbeného Messengera.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Modrý gigant vyvinul akéhosi asistenta pod jednoduchým menom ?M?. Jeho úlohou bude poskytovanie návrhov pri ?etovaní. Asistent bude neustále sledova? tvoju konverzáciu s priate?om a ke? rozpozná ur?itý typ správy, poskytne ti návrh. Pre lep?iu predstavu o tejto funkcii si pre?ítaj nasledovný zoznam:

  • Posielanie nálepiek: Ke? napí?e? správu typu ??akujem? alebo ?Ahoj?, asistent ponúkne vhodné emotikony
  • Posielanie alebo vy?iadanie pe?azí: Asistent M rozpozná, ke? sa ?udia rozprávajú o peniazoch a ponúkne im mo?nos? poslania alebo vy?iadania pe?azí. Viac sa do?íta? v tomto ?lánku.
  • Zdie?anie polohy: Ke? sa bude? rozpráva? napríklad o mieste stretnutia, M ti navrhne zdie?anie polohy
  • Plánovanie: Jednou z najlep?ích funkcií je robenie plánov. M umo??uje nastavi? miesto aj ?as pripomienky
  • Ankety (iba v skupinových konverzáciách): Pokia? sa nachádza? v skupinovej konverzácii, asistent ti umo?ní vytvorenie ankety
  • Získanie jazdy: Ke? nastane re? o ceste na nejaké miesto, M ponúkne taxislu?by Uber a Lyft

nenechaj si ujs?
Tvoji priatelia ako duchovia? Aj to je novou funkciou aplikácie Facebooku

M nebude fungova? na spôsob Google Asistenta, ktorého mô?e? vyvola? a nie?o sa opýta?. Namiesto toho sa bude objavova? v konverzáciách, ke? nastane vhodná chví?a. Pre tých, ktorí M asistenta nebudú chcie?, bude mo?nos? jeho deaktivácie v nastaveniach. Momentálne sa z návrhov mô?u te?i? iba pou?ívatelia v USA. Do ostatných krajín sa bude dostáva? postupne, ?o, samozrejme, mô?e trva? aj nieko?ko mesiacov. Ke? si túto novinku porovnáme napríklad so zbyto?nými dennými príbehmi, tak asistent M je celkom u?ito?ná funkcia. Nemyslí??

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
80%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.