banner-p9?tatistické agentúry nám so ?eleznou pravidelnos?ou pribli?ujú predaje jednotlivých zariadení. Najnov?ie informácie pochádzajúce z Pekinskej ?tatistickej agentúry idú vlastnou cestou a ponúkajú nám poh?ad na top 20 výrobcov smartfónov v naj?udnatej?ej krajine sveta za prvú polovicu tohto roka. ?tatistické údaje sú rozdelené do 3 rôznych tabuliek, v ktorých sa nájdu aj zna?né prekvapenia. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Predaje online

Prvé miesto v online predajoch si dokázala uchmatnú? spolo?nos? Xiaomi. Tento ?ínsky gigant suverénne ovládol prvý rebrí?ek, pri?om na krk mu dýcha iba spolo?nos? Huawei. Xiaomi dokázalo zákazníkom doda? viac ako 17,4 miliónov zariadení a pred svojim najbli??ím konkurentom získala náskok v podobe 1,6 milióna predaných jednotiek. Mierny ?ok prichádza pri 3. prie?ke, ktorú okupuje spolo?nos? LeEco. ?tvrté miesto získala americká spolo?nos? Apple a piate Meizu. Prekvapenie nastáva pri 6. prie?ke, na ktorú sa prebojovala spolo?nos? 360. Táto ambiciózna spolo?nos? dokázala dokonca predbehnú? velikánov, ako Samsung alebo Lenovo. Oppo sa umiestnilo na prie?ke ?íslo 9 a spolo?nos? OnePlus dokázala v ?íne preda? viac ako 147 tisíc smartfónov, ?o jej zabezpe?ilo 15. prie?ku.

Huawei P9 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Online-sales

TIP: Kde v?ade sa vyrábajú smartfóny a ?o to znamená pre zákazníka?

Predaje offline

V kamenných obchodoch v?ak celá situácia vyzerá úplne inak. Tu sa prejavila obrovská sila spolo?nosti Oppo, ktorá pri osobnej interakcii so zákazníkom predala viac ako 28 miliónov smartfónov. Podobne ako v prvom rebrí?ku, aj tu dr?í druhé miesto spolo?nos? Huawei, ktorá tentoraz za prvým konkurentom zaostala len o chlp. Vivo obsadilo prie?ku s poradovým ?íslom 3 a dostalo sa tak pred spolo?nos? Apple. Tej sa podarilo preda? nie?o cez 22,5 miliónov iPhonov. Tento údaj predstavuje zhruba dvojnásobný po?et zariadení, ktoré zákazníkom predala spolo?nos? Samsung. Xiaomi zinkasovalo tvrdú porá?ku a 9. prie?ka tohto výrobcu rozhodne nete?í. Lep?ie sa umiestnilo dokonca aj Meizu, ?i Coolpad.

offline-sales

Predaje celkovo

Pri poh?ade na celkové predaje mô?eme bez váhania ozna?i? spolo?nos? Huawei ako absolútneho krá?a ?ínskeho trhu. Za v?etko hovorí obrovský náskok, ktorý ?iní skoro 15 miliónov predaných smartfónov pred najbli??ím konkurentom. Tým je spolo?nos? Oppo, ktorú nasleduje Apple, Vivo a Xiaomi. Samsung spolu s Meizu sú hne? v tesnom závese na 6, respektíve 7. prie?ke. Vrchných predstavite?ov spolo?nosti 360 mô?e te?i? trinásta prie?ka a viac ako 3,2 miliónov predaných smartfónov.

Online-and-offline-sales

TIP: TOP ?ínske smartfóny s maximálne 5-palcovým displejom

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
19%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
5%
Nepáči sa mi to
10%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]