Dopravné zápchy trápia desiatky ve?komiest po celom svete a rie?enie bolo doteraz v nedoh?adne. Elon Musk v?ak pri?iel s radikálnym nápadom vykopa? sie? tunelov, ktoré mestské cesty od?ah?ia a urýchlia dopravu. Z experimentálneho kopania tunelov sa teraz stala realita, preto?e Godot u? dokon?il prvý úsek tunela pod Los Angeles.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Elona Muska si doteraz mo?no poznal ako vizionára, ktorý sa sústredí na inovácie v oblasti získavania solárnej energie pre domácnosti a vývoj elektromobilov ?i vesmírnych rakiet. Ak si doteraz o tom nepo?ul, za?iatkom roka pri?iel s nápadom vykopa? sie? podzemných tunelov. Tie majú od?ah?i? preplnené ulice ve?komiest, ktoré v posledných rokoch rie?ia ve?mi zlo?ité situácie s ?astými zápchami. S razením tunelov u? za?al obrovský stroj pomenovaný ako ?Godot?. Jeho rozmery sú v skutku impozantné, preto?e vá?i a? 1200 ton a jeho d??ka dosahuje 122 m.

zdroj fotografie: The Boring Company

Nenechaj si ujs?
Elon Musk kone?ne potvrdil, na ?o presne chce vybudova? podzemné tunely! Opä? dostal geniálny nápad

Donedávna nebolo jasné, ako dlho bude tento stroj kopa? skú?obné tunely pod základ?ou SpaceX. Spolo?nos? po získaní potrebných povolení od mesta Los Angeles a primátora Erica Garcettiho mohla reálne za?a? s razením. Godotovi sa dokonca prednedávnom podarilo dokon?i? prvý úsek pod metropolou ju?nej Kalifornie. Svoje úspechy Musk rád zverej?uje na sociálnych sie?ach, z ktorých najviac ob?ubuje Twitter, kde sa týmto mí?nikom taktie? nezabudol pochváli?. Mnoho fanú?ikov bolo oh?adom budovania podzemného systému dopravy skeptických a pova?ovali tento cie? iba sa akýsi sen.

Predtým ne? bude tunel uvedený do prevádzky The Boring Company demon?trovala spôsob prepravy áut na videu. Tie sa budú prepravova? pomocou elektrických saní, ktorých rýchlos? mô?e dosiahnu? a? 200 km/h. Na vybudovanie celej siete podzemnej dopravy si v?ak budeme musie? po?ka? 10 a? 20 rokov. Plán tohto vizionára je síce poriadne zlo?itý, no nie nerealizovate?ný, ?o on sám dokázal v posledných tý?d?och. Pod?a jeho tvrdení budú prvé tunely vies? z Medzinárodného letiska v Los Angeles do Culiver City, Westwoodu a ?al?ích miest v Kalifornii. Záujem o tieto tunely v?ak rozhodne prejavia aj ?al?ie krajiny v Európe, Ázii, ale aj na Strednom východe.

Tunely, ktoré raziaci stroj vybuduje, v?ak nebudú slú?i? výhradne na prepravu áut, ale tie? na dopravu tovaru a ?udí, pre ktorých bol predstavený aj prvý koncept malého podzemného mikrobusu. V ?om bude miesto pre nieko?kých ?udí, ktorí sa tak z jedného miesta na druhé budú môc? v tuneli prepravi? omnoho rýchlej?ie. Dokon?enie prvého úseku je pre spolo?nos? významným cie?om. My sa u? nevieme do?ka?, kedy Musk oficiálne otvorí prvú trasu tunela, ktorý reálne za?ne s prepravou vozidiel z ulíc Los Angeles. To, ako bude sie? podzemnej dopravy reálne fungova?, si mô?e? pozrie? aj na prilo?enom videu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]