Spa?ovacie motory v automobiloch ?aká istý zánik, nako?ko ?oraz viac automobiliek sa pri vývoji nových modelov obracia na elektrický pohon. Týmto smerom sa chystá vybra? aj nemecký Volkswagen, ktorý pracuje na modernej verzii legendárneho mikrobusu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na staru?ké mikrobusy od Volkswagenu si zrejme ?ivo pamätá star?ia generácia, no tieto legendy existujú  a? dodnes. V zástupe fanú?ikov sa v?ak ur?ite nájdu aj takí, ktorí radi uvítajú vynovenú verziu s modernými technológiami. Tieto vlastnosti vlo?í VW do svojho modelu I.D. Buzz, ktorý v roku 2022 prinesie nielen moderný vzh?ad, ale aj plne elektrický pohon s polo-autonómnou technológiou riadenia. Ponesie tak v sebe odkaz svojho predchodcu a zárove? dostane moderné prvky, ktoré si ob?úbia dne?ní hipíci a fanú?kovia elektromobilov.

zdroj fotografie: Motor.TV/YouTube

Moderné technológie v známom dizajne

VW I.D. Buzz e?te síce nie je realitou, no u? teraz vzbudil ve?ký záujem u zákazníkov, ?o potvrdil CEO spolo?nosti, Dr. Herbert Diess, ktorý prezradil aj pribli?ný plán uvedenia na trhy v USA, Európe a ?íne. Od fanú?ikov malo chodi? mnoho e-mailov s prosbou ?prosím, vyrobte tento model? a práve to sa Volkswagen chystá urobi?. Svet plný Tesiel a elektromobilov Chevy tak o pár rokov privíta elektrický I.D. Buzz s náhonom v?etkých kolies. Nápravy budú pohá?a? poriadne silné elektromotory, ktoré budú môc? vyprodukova? a? 369 ko?ských síl pre ka?dú z nich. Elektrickému mikrobusu nebude chýba? ani slu?ný dojazd na jedno nabitie, v?aka ktorému bude môc? vodi? prejs? 300 km.

zdroj fotografie: VW

Nenechaj si ujs?
Porsche prejde na ?zelenú?. CEO ukázal plán, ktorým za?nú obrovskú výrobu elektromobilov

Akumulátory sa pomocou rýchlonabíja?ky dobijú na 80 % u? za pol hodinu a miesto si nájdu v podlahe. Tým tak vznikne vä??í priestor pre pasa?ierov v porovnaní s jeho predchodcom so spa?ovacím motorom. ?o sa týka autonómneho riadenia, príde v 3. úrovni, ?ím zvládne niektoré povinnosti po?as jazdy. Prítomnos? vodi?a v?ak bude stále nevyhnutná. Volkswagen u? ale pracuje na vlastnom autonómnom systéme riadenia I.D. Pilot, ktorý by od roku 2025 v jeho elektromobiloch nemusel vy?adova? vodi?a za volantom. Nemecká automobilka so svojim novým Buzzom chce zauja? aj komer?ných zákazníkov, ktorým pripraví ?peciálnu verziu Cargo. U? názov napovedá, ?e pôjde o mini dodávku na rozvá?anie tovaru a produktov.

Elektromobilov bude pribúda?

Plány Volkswagenu zavíta? do segmentu elektromobilov sú chvályhodné, no na obzore sa ?rtá e?te jeden elektrický model z jeho produkcie. Ten by mal vzís? z výrobnej linky v roku 2020. Dovtedy ale konkurencia nebude ?aka? a svoje portfólio roz?íri o nieko?ko skvelých modelov.

Jedným z odvá?nej?ích výrobcov je tie? Volvo, ktoré pripravuje novú líniu elektrifikovaných automobilov u? na rok 2019. Tieto správy tak rozhodne prispievajú k presved?eniu, ?e spa?ovacie motory z áut za?ínajú postupne a isto miznú?. Ich úplný koniec je zatia? v nedoh?adne, no s rastúcim po?tom elektromobilov je ich zánik takmer istý. Pá?i sa ti futuristický VW I.D. Buzz?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
17%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]