Produkty Xiaomi sú v kruhoch technologických nad?encov extrémne populárne. Av?ak doteraz sa mnohí fanú?ikovia cítili by? ukrátení o jeden z najlep?ích po?inov – o nadupané smart televízory s lákavou cenovkou. No aj tento ?problém? sa zásadne zmenil a v?aka e-shopu GearBest si u? vieme objedna? najlacnej?iu verziu aj my, a to dokonca bez DPH.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi Mi TV 4A je skuto?ne ?erstvý po?in ?ínskeho giganta, ktorý zavítal do ponuky známeho e-shopu GearBest. Ten navy?e nastavil ve?mi slu?nú cenu a v?aka doprave EU Express príde balík dokonca bez nutnosti platby DPH. ?o v?ak skrýva lákavý zov?aj?ok a skvelá cena? Televízor Mi TV 4A nie je len doteraz najmen?í z ponuky spolo?nosti, ale zárove? nesie aj titul toho najlacnej?ieho.

Skvelý obraz a dychberúci zvuk

Jeho obrazovka s rozlí?ením 1366 x 768 pixelov, obnovovacou frekvenciou 60 Hz a kontrastným pomerom 3000:1 dosahuje uhloprie?ku 32?, ?i?e sa zara?uje k tým men?ím. Toto v?etko je umiestnené v ?iernej plastovej kon?trukcii, ktorá v?ak vá?i iba 3,9 kg a po pripojení stojana sa jej hmotnos? zvý?i len o 40 gramov. V?aka 12-bitovému spracovaniu farieb a dynamickej redukcii ?umu je ka?dý detail obrazu takmer dokonalý a priná?a jedine?ný vizuálny zá?itok.

Xiaomi Mi TV 4A
zdroj fotografie: Xiaomi

Nechýba mu ani výkon

Pre ochranu zraku je k dispozícii aj ?peciálna funkcia, ktorá doká?e zní?i? vy?erpanie o?í pri dlhom pozeraní. Nie je to len skvelý obraz, ktorým tento televízor doká?e v?aka prítomnosti grafického akcelerátora Mali-450 MP3 mnohých uchváti?. K skvelým vizuálnym detailom sa pridáva aj kvalitný zvuk, ktorý vychádza zo zabudovaných stereo reproduktorov s výkonom ve?mi slu?ných 5 W.

Xiaomi Mi TV 4A
zdroj fotografie: Xiaomi

Spracovanie v?etkých informácií má na starosti procesor Amlogic 962-SX so ?tyrmi jadrami Cortex-A53 s pracovnou frekvenciou 1,5 GHz. Jemu vypomáha opera?ná pamä? RAM s kapacitou 1 GB a pre filmy ?i iné súbory je k dispozícii 4 GB interné úlo?isko. Samozrejmos?ou je aj nadstavba MIUI TV, ktorá tvorí celé pou?ívate?ské rozhranie smart TV. Pou?ívate? ním toti? pokojne mô?e nahradi? svoj monitor pri po?íta?i a vyu?íva? naplno aj funkcie konektivity. V tomto smere mu nechýba bezdrôtové Wi-Fi pripojenie, AV rozhranie, HDMI konektor alebo Ethernetu. A to najlep?ie na záver!

Xiaomi Mi TV 4A
zdroj fotografie: Xiaomi

?ere?ni?kou na torte je cena bez DPH

Ako sme u? spomínali, televízor si mô?eme objedna? aj my na Slovensko, a to skrz dopravu EU Express za necelých 8 ?. Vyhne? sa v?ak platbe DPH a celkový ?as doru?enia je v rozmedzí 10-20 pracovných dní.

Kúpi? Xiaomi Mi TV 4A za 186 ?
Kupón GBXT4A32

Za skvelú cenu 186 ? pri pou?ití kupónu GBXT4A32 (platí len pre prvých 10 ?udí) sa jedná o absolútne jedine?nú ponuku, ako si vyskú?a? slávne televízory Xiaomi. Zatia? síce len v najlacnej?om a najmen?om prevedení, no aj napriek tomu niet tejto kombinácii ?o vytknú?. Ide? do toho?

Kupón je mo?né aplikova? priamo v ko?íku:

Vo?ba EU Express dopravy prebieha v druhom kroku objednávky:

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
7%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
10%
Mám to
3%
Nepáči sa mi to
3%
Neznášam to
27%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]ech.sk.