S postupným štartom 5G sietí na Slovensku sa začali sociálnymi sieťami šíriť rôzne dezinformácie o negatívnom dopade žiarenia 5G na ľudí či zvieratá. Svojim spôsobom chcel takéto tvrdenia vyvrátiť vlastnými meraniami aj štát.

Slovenské Ministerstvo dopravy v spolupráci s Výskumným ústavom spojov vlani prinieslo interaktívnu mapu, ktorá zobrazuje intenzitu žiarenia vo vybraných oblastiach.

Ministerstvo chcelo vyvrátiť hoaxy, začalo merať intenzitu žiarenia 5G

Ani po roku a ďalšom významnom rozšírení 5G siete však na mape nepribudli ďalšie lokality. Doteraz tak ministerstvo na nej zobrazuje iba zopár lokalít na strednom Slovensku, kde merania prebiehali ešte minulý rok.

Snímka zobrazujúca lokality na strednom Slovensku, v ktorých bola doteraz meraná intenzita 5G. Zdroj: MD SR

Tento projekt sme spustili ako reakciu na hoaxy o 5G sieťach, ktoré v tomto roku zaplavili aj Slovensko. Rozhodli sme sa preto zmapovať intenzitu elektromagnetického poľa a na základe presných dát, ktoré si budú ľudia môcť pozrieť na interaktívnej mape, ukázať občanom aké sú skutočné intenzity žiarenia a či prekračujú povolené limity.

A teda, či môžu skutočne negatívne ovplyvňovať zdravie občanov, čo tvrdia mnohé správy o novej generácii sietí, ktorá sa bude zavádzať aj u nás“ uviedol vlani na konferencii ITAPA minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Jednotlivé limity sú rozdelené podľa spektra frekvencií. Ministerstvo zmeralo žiarenie v širokopásmovom meraní a pásmach 800 MHz (LTE), 900 MHz (GSM), 1800 MHz (GSM/LTE), a 2100/2600/3600 MHz (LTE). Akčné hodnoty stanovené vo vyhláške neboli prekročené ani v jednom z meraní, pri ich porovnaní je vidieť, že sú omnoho nižšie, ako maximálna povolená hodnota.

Merania intenzity EMP sa však uskutočnili len v Banskej Bystrici a neďalekom okolí. Od minulého roka sa ale 5G sieť rozšírila aj do Bratislavy a okolia, kde svoju komerčnú prevádzku siete spustili všetci operátori. Najväčšie pokrytie 5G sieťou na Slovensku má zatiaľ Telekom, ktorý ňou pokrýva 18 bratislavských lokalít a 25 priľahlých obcí.

Freepik (Úprava redakcie)

5G sieť v Bratislave spustil aj Orange, ktorý ju poskytuje zatiaľ len v Petržalke, Starom meste a priľahlom okolí centra Bratislavy a v časti Banskej Bystrice. 4ka spustila ako prvá vlastnú 5G sieť v Banskej Bystrici ešte v roku 2019 a v priebehu tohto roka pokrytie priniesla aj do Bratislavy.

O2 doteraz poskytovalo 5G len v 4 bratislavských lokalitách, no avizovalo rozšírenie pokrytia aj na východnom Slovensku. Do konca roka chcel 5G priniesť pre 20 % obyvateľov Slovenska.

V meraniach zaostáva. Veľké zmeny majú prísť už v budúcom roku

Interaktívna mapa Ministerstva dopravy SR tak už rok nereflektuje zmeny v pokrytí 5G siete a doteraz zaostáva v zobrazovaní intenzity elektromagnetického žiarenia v pokrytých lokalitách. Ministerstva sme sa preto pýtali, ako a kedy plánuje pokračovať v meraniach. V odpovedi uviedlo, že ďalšie merania by mali prebiehať až v budúcom roku.

„Momentálne prebieha proces prípravy meraní v spolupráci s Výskumným ústavom spojov a. s. Banská Bystrica, identifikujú sa nové lokality, v ktorých by mali prebehnúť merania a interaktívna mapa bude v priebehu roka pravidelne aktualizovaná.

Cieľom je aj na základe pridelených finančných prostriedkov vykonať merania na celom území SR aj v nasledujúcich rokoch tak, ako bude prebiehať výstavba sietí 5G,“ informovala FonTech.sk Miriama Švikruhová z odboru komunikácie ministerstva.

Ministerstvo však neprezradilo, ktoré ďalšie lokality plánuje v najbližšom období monitorovať a kde budú prebiehať merania. Aj napriek rastúcemu počtu lokalít pokrytých 5G sieťou sa v doterajších meraniach na strednom Slovensku potvrdilo, že namerané hodnoty vo vybraných lokalitách neprekročili viac ako 15 % z maxima, ktoré stanovuje vyhláška.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú