Na Slovensku sa pomaly rozširuje nová generácia 5G sietí. S touto novou technológiou sa však začali spájať mnohé konšpirácie a dezinformácie týkajúce sa nebezpečného vplyvu 5G na človeka. Vyvrátiť špekulácie chce aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktoré zverejnilo novú interaktívnu mapu s výsledkami meraní žiarenia sietí. Informovalo o tom v tlačovej správe.

Budovanie 5G sietí sa stretlo s veľkým odporom aj na Slovensku, kde pred časom vznikla petícia, v ktorej hlasovalo už vyše 16 000 ľudí.

Mnohé tvrdenia o tom, že elektromagnetické žiarenie 5G sietí negatívne ovplyvňuje zdravie ľudí a zvierat, sa snaží vyvrátiť nielen štát, ktorý sa zapojil do boja proti hoaxom na túto tému, ale aj EÚ.

Ministerstvo bojuje proti hoaxom o 5G. Ukázalo reálne hodnoty meraní žiarenia

Konšpirácie a dezinformácie o vplyve 5G vyvrátilo už mnoho štúdií a najnovšie chce k „osvete“ prispieť aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktoré zrealizovalo prvé merania žiarenia aj pri 5G sieti na strednom Slovensku.

Zobraziť celú galériu (3)
Freepik (Úprava redakcie)

Výsledky meraní boli zverejnené v interaktívnej mape, kde sú zaznamenané jednotlivé lokality, v ktorých merania prebiehali, ale aj legenda s maximálnymi prípustnými hodnotami podľa vyhlášky MZ SR, ktoré sú v priloženej tabuľke.

Frekvenčný rozsah Akčné hodnoty Intenzity EMP
pre expozíciu obyvateľstva [V/m]
Širokopásmové meranie 27,5
LTE 800 MHz 38,9
GSM 900 MHz 41,3
LTE/GSM 1800 MHz 59,1
UMTS 2100/ LTE 2600/ LTE3600 MHz 61

Jednotlivé limity sú rozdelené podľa spektra frekvencií. Ministerstvo zmeralo žiarenie v širokopásmovom meraní a pásmach 800 MHz (LTE), 900 MHz (GSM), 1800 MHz (GSM/LTE), a 2100/2600/3600 MHz (LTE).

Akčné hodnoty stanovené vo vyhláške neboli prekročené ani v jednom z meraní, pri ich porovnaní je vidieť, že sú omnoho nižšie, ako maximálna povolená hodnota.

Zobraziť celú galériu (3)
Snímka zobrazujúca lokality na strednom Slovensku, v ktorých bola doteraz meraná intenzita 5G. Zdroj: MD SR

Merania, ktoré realizoval Výskumný ústav spojov, sa uskutočnili zatiaľ v Banskej Bystrici a okolí, ale aj v niekoľkých ďalších mestách na strednom Slovensku, kde sa nachádzajú základňové stanice telekomunikačných operátorov.

„Tento projekt sme spustili ako reakciu na hoaxy o 5G sieťach, ktoré v tomto roku zaplavili aj Slovensko. Rozhodli sme sa preto zmapovať intenzitu elektromagnetického poľa a na základe presných dát, ktoré si budú ľudia môcť pozrieť na interaktívnej mape, ukázať občanom aké sú skutočné intenzity žiarenia a či prekračujú povolené limity.

A teda, či môžu skutočne negatívne ovplyvňovať zdravie občanov, čo tvrdia mnohé správy o novej generácii sietí, ktorá sa bude zavádzať aj u nás“  uviedol na konferencii ITAPA minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Podľa výsledkov neprekročili namerané hodnoty vo vybraných lokalitách viac ako 15 % z maxima stanoveným vyhláškou.

Zobraziť celú galériu (3)
Redakcia, Na mape je Banská Bystrica, kde sa aktuálne nachádza pokrytie 5G sieťou

Najvyššiu nameranú hodnotu zaznamenali 3 metre v smere vysielania od vysielacej stanice. Interaktívnu mapu však plánuje ministerstvo do budúcnosti rozširovať o výsledky nových meraní, ktoré budú s postupnou výstavbou a rozširovaním 5G na Slovensku pribúdať.

Ďalšie zaujímavé články:

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP