banner-vernee-apollo-lite
Staré dobré ?asy, ke? sme e?te v na?om vrecku nosili unikátne Nokie, ako napríklad model 3310, sú nezabudnute?né. Ak sa naskytne akáko?vek príle?itos? písa? o tomto telefóne, vyvoláva to v nás pocit neskuto?nej nostalgie a spomienok. Ur?ite u? ka?dý po?ul rôzne prezývky na 3310-ku a zvy?né modely výrobcu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Najnov?ia historka sa v?ak netýka tejto legendy, no o nieko?ko rokov mlad?ieho súrodenca – modelu 301. Nokia 301 v týchto d?och opä? o?íva, a to z dôvodu, ?e istému chlapíkovi v Afganistane zachránila ?ivot. Gu?ka rozbila displej, no vnútorné usporiadanie komponentov a tuhos? kon?trukcie nepustili gu?ku ?alej, ktorá by pravdepodobne mu?a zabila.

Nokia 230 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


https://twitter.com/peterskillman/status/783490296491315201?ref_src=twsrc%5Etfw

Aj tento prípad je jasným dôkazom toho, ?e telefóny rokov minulých vydr?ali skuto?ne v?etko a pou?ívate? sa nemusel bá? ani o svoje zdravie. Skúsme si predstavi?, ?e mu? by mal vo va?ku niektorú z najnov?ích vlajkových lodí. Nedopadlo by to asi najlep?ie, ?e?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]